Markedshøring på udbud af revisionsydelser

Open/public
Start date: 15-11-2018 - 00:00
End date: 23-11-2018 - 23:59

SDU er i gang med at forberede udbud af revisionsydelser. SDU opfordrer hermed interesserede virksomheder til at gennemse materialet og komme med bemærkninger hertil.


Såfremt virksomheden har ændringsforslag, opfordrer vi til at de begrundes. Det er op til SDU at beslutte, om eventuelle ændringsforslag fra virksomhederne kan accepteres.