Managementkonsulenter

Open/public
Start date: 19-12-2012 - 00:00
End date: 11-03-2013 - 23:59
Kære leverandører

Vi takker for jeres interesse for Københavns kommunes konsulentudbud og for deltagelsen på møderne d. 5. og 19. december. 

Vi går nu for alvor i gang med at se på behov, design og løsninger. Hertil har vi brug for jeres bidrag og vi ser frem til samarbejdet på Offentlig-Privat dialog. 

Københavns kommune vil i løbet af januar afholde interne arbejdsgruppemøder, hvor vi vil diskutere de principielle spørgsmål omkring konsulentaftalerne og vi vil løbende publicere vores spørgsmål og løsninger på portalen til diskussion. 

De bedste hilsner og med ønsket om et godt samarbejde

Cecilie Førby og Maj Calmer Kristensen 

Forord

Københavns Kommune (KK) skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. 

Det har tidligere vist sig, at udbud af konsulentydelser kan være vanskeligt. Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til det forekommende konsulentudbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. Vi ønsker at skabe et paradigme, for hvordan konsulentudbud bedst gennemføres. I hele udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

KK vil udbyde managementkonsulentydelser (projekter der overstiger 500.000 kr.) med henblik på indgåelse af fælles obligatoriske indkøbsaftaler.

Managementkonsulentydelser dækker bl.a. over strategi og forretningsudvikling, organisationsudvikling, HR mm. KK omsætter ca. for 115-150 mio. kr. årligt. 

Kategorier / Fokusområder 

Overordnet  design
Københavns kommune har mange behov der skal dækkes. Hvordan laver vi et setup der bedst håndtere alle disse behov og sikre, at vi får de bedste konsulenter på de konkrete områder?

Kravspecifikation
Kravspecifikationen beskriver hvad Københavns Kommune forventer af tilbudsgiver. Tilbudsgiver bedes kommentere kravspecifikationen, således at KK kan få udarbejdet en kravspecifikation der sikrer høj kvalitet og konkurrence. 

Hvilke kategorier er der indenfor managementkonsulentydelser?
• Strategi- og forretningsudvikling
• Forretningsprocesser og effektivisering
• Organisationsudvikling
• HR
• Systemer og risikostyring
Hvordan kan de forskellige kategorier puljes/deles? 
Hvordan adskiller rådgivning sig fra i forhold til at rådgive en offentlig virksomhed contra en privat virksomhed?

Udvælgelseskriterier (egnethed)
Udvælgelseskriterierne skal bruges til at vælge, hvilke virksomheder som er bedst egnet til at afgive tilbud. Egnethed vurderingen vil bl.a. blive foretaget på baggrund af finansiel formåen og erfaringer. 
Hvordan skal en referenceliste udformes, således at den afspejler kompetencer indenfor det udbudte område?

Tildelingskriterier
Tildelingskriterierne skal anvendes til at finde et antal leverandører, som skal tilknyttes rammeaftalen. Det overordnede tildelingskriterium er ”det økonomiske mest fordelagtige” tilbud. Hvor underkriterierne vil være primært kvalitet og pris. 
Hvilke kriterier giver den bedst egnede mulighed for at vinde? 

Evt. miniudbud
Miniudbud kan fx foretages ved hver opgave mellem de leverandører, som er tilknyttet rammeaftalen. Tildeling af opgaven kan se på baggrund af opgavebeskrivelse, CV’er samt pris.
Hvor mange virksomheder bør tilknyttes rammeaftalen (min. 3)?
Hvor meget skal der beskrives af opgaven, for at der kan bydes ind?
Vil det være hensigtsmæssigt, at have direkte tildeling under et vist beløb fx 1,5 mio. kr.? ja/nej/hvorfor