Lyskilder

Open/public
Start date: 07-11-2012 - 00:00
End date: 23-11-2012 - 23:59
Fællesudbud Sjælland er i øjeblikket i gang med at planlægge et nyt udbud af lyskilder, og går hermed i dialog med markedet via Idé-udbud.

Lyskilde udbuddet omfatter primært indkøb af lyskilder samt det mest gængse elmateriel (sik-ringer, stikdåser, startere) til indendørs brug.

Motivationen for at Fællesudbud Sjælland går i et idé-udbud omkring lyskilder er:

At Fællesudbud Sjælland ønsker at komme i dialog med markedet i forbindelse med vores ud-bud af lyskilder, således at vi får relevante input fra markedet i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Virksomhedernes ideer og forslag forventes at indgå i udarbejdelsen af det endelige udbuds-materiale i forbindelse med det kommende udbud af lyskilder.

Hvis dette Idé-udbud og efterfølgende udbud har din interesse, så registrer dig på www.offentligprivatdialog.dk og deltag i dialogen.

Der ønskes følgende af virksomhederne:

Udbudsmaterialet er forsøgt holdt enkelt og virksomhederne skal vurdere om materialet virker brugbart i forhold til det udbudte, herunder også tildelingskriteriet.

Virksomhederne skal vurdere om tilbudslisten virker dækkende / passende for et sådant udbud, og eventuelt komme med forslag til ændringer eller erstatningslyskilder, eksempelvis LED lyskilder.

Virksomhederne skal vurdere, om der i kravspecifikationen og det øvrige materiale stilles håndterbare krav, herunder også om de anførte minimumskrav til produkterne er egnede, så vi kan sikres produkter i den rette kvalitet og kan overholde kravene i DS 700.

Vi vil gerne høre virksomhederne, om de ser udfordringer i forbindelse med overholdelse af kontraktbilaget.


Materiale som skal skabe grundlag for idé-udbuddet:

Fællesudbud Sjælland fremlægger et samlet udkast til et udbudsmateriale, som leverandører og brancheforeninger har mulighed for at kommentere på.

Der er ved udfærdigelsen af udkastet søgt inspiration i nyligt gennemførte udbud fra andre fællesskaber.

Fællesudbud Sjælland har vedhæftet udbudsmateriale og tilbudsliste som leverandører bedes tage udgangspunkt i.

Fællesudbud Sjælland kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i ud-buddet af lyskilder, men er på ingen måde forpligtet hertil.


Kategorier:
Fællesudbud Sjælland har opsat en række kategorier (ses i venstre side af skærmen), som vi især ønsker at leverandører har fokus på og indtaster spørgsmål og idéer til. Disse kategorier er ikke udtømmende og kan blive suppleret løbende, hvis det viser sig nødvendigt. Idéer eller spørgsmål som ikke passer til de opstillede kategorier, bedes registreret under kategorien ”di-verse”.


Kategorier og uddybelse af disse:
• Tilbudslisten
  o Virksomhederne skal vurdere om tilbudslisten virker dækkende / passende for et sådant udbud, og eventuelt komme med forslag til ændringer eller erstatnings-lyskilder, eksempelvis LED lyskilder

• Udbudsproces og materiale
  o Virksomhederne skal vurdere, om tildelingskriteriet virker brugbart i forhold til det udbudte
  o Virksomhederne skal vurdere, om vi stiller de nødvendige og rette krav, herunder også minimumskrav til produkterne, i forhold til, at vi skal sikres produkter i den rette kvalitet og kan overholde kravene i DS 700
  o Virksomhederne indbydes til at komme med generelle kommentarer og forslag

• Kontrakt
  o Virksomhederne skal kommentere på, om de ser udfordringer i forbindelse med overholdelse af kontraktbilaget