MARKEDSDIALOG - Vedligeholdelse af DSB egne kørestrømsanlæg

Open/public
Start date: 11-01-2023 - 17:00
End date: 08-02-2023 - 17:00

invitation til deltagelse

INVITATION TIL MARKEDSDIALOG HOS DSB INFRASTRUKTUR

DSB er i overvejelser om hvorvidt vi selv skal konkurrenceudsætte vedligehold af kørestrømsanlæg på egne spor eller vælge en anden løsning.

DSB har ikke taget endelig stilling til, om vi vælger at koble os på Banedanmark større udbud eller om vi afholder et selvstændigt udbud.

Denne afklaring skulle vi meget gerne have, som følge af markedsdialogen.

Der er derfor ikke nogen garanti for opgaver som følge af markedsdialogen.

Opgaven indbefatter vedligehold af kørestrømsanlæg som befinder sig ved værksteder, klargøringscenter, vedligeholdsområder, vaskeanlæg m.m. Disse anlæg er beliggende i hele Danmark.

Dertil forventer vi at nye lokationer vil komme til ved Næstved og København i 2025 og i Jylland i løbet af 2026 efterhånden som elektrificering af jernbanen fortsætter og endnu et værksted åbner ved Brabrand.

Vi forventer at dele af opgaverne beror på vedligehold efter banenorm og andre efter tilstandsbaseret vedligehold. Der vil være krav om særlige tilkaldefrister for akutte opgaver og andre frister for planlagte opgaver.

Der er – selvfølgelig – krav om at de medarbejdere som evt. skal tilknyttes opgaven, har relevant uddannelse og har gennemført relevante kurser i jernbanesikkerhed.

Vi ser meget gerne en grundstamme tilknyttet opgaven, - og der skal kunne udpeges en samlet ansvarlig for opgaven.

DSB forventer ikke et stort antal akutte opgaver, men kan selvfølgelig ikke helt undgås. Vi estimerer under 10 opgaver om året. Vi ved dog at vejrfænomener kan være en af årsagerne til akutte opgaver.

Vi forventer eftersynsopgaver med meget varierende frekvens. Noget kan være kvartalsvis og atter andet kun hvert 5. år.

Det normbaserede vedligehold vil vi forvente gennemføres med baggrund i f.eks.:

• BN1-82-2f Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg.

• BN1-105-2 og BN1-106-2 Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) og S-banens KørestrømsInstruks SKI.

• GAB Kørestrøm

Vi estimerer opgavens årlige værdi er ca. DKK 3 mio. Hertil skal lægges materialer m.m.

På markedsdialogen vil DSB præsentere de forventninger, der er til faglig kapacitet og fremsætte spørgsmål, som vi efterfølgende vil drøfte med Jer rent individuelt.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med markedsdialogen kan stilles til undertegnede på markedsdialogmødet.

De deltagende virksomheder vil efterfølgende blive inviteret til individuel dialog og præsentation af feedback. Varigheden af et sådant dialogmøde vil maksimalt være af 1 time.

Vi ser frem til et godt møde med Jer, - og takker på forhånd for gode indspark, vi kan tage med videre i processen.

11. Januar 2023 - Anja Nielsen, DSB
Questions
RESPONS FRA MARKEDET

DSB INVITERER HER TIL MARKEDSIDLAOG OMKRING VEDLIGEHOLD AF EGNE KØRESTRØMSANLÆG.

DER AFHOLDES DIALOGMØDE HOS DSB D. 07.02.2023 MOD FORUDGÅENDE TILMELDING. DER KAN TILMELDES MAX 3 REPRÆSENTANTER PER VIRKSOMHED.

TILMELDING SKER VIA EMAIL TIL ANNN@DSB.DK. SENESTE FRIST FOR TILMELDING ER D. 06.02.2023.