Rammeaftale 50.90 Fødevarer

Open/public
Start date: 14-10-2015 - 00:00
End date: 02-11-2015 - 23:59

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om fødevarer. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

SKI henleder opmærksomheden på, at der sideløbende med udbuddet af en fælleskommunal forpligtende aftale på fødevarer (50.90 Fødevarer), også vil blive udbudt en ny frivillig rammeaftale på fødevarer (09.01 Fødevarer) i SKI regi. De to udbud forventes i store træk at benytte de samme kravspecifikationer og tilbudslister, dog forventes den forpligtende aftale ikke at indeholde sortiment på: frisk fisk, drikkevarer og engangsemballage.

Den tekniske dialog vedr. 50.90 Fødevarer vil foregå via platformen www.offentligprivatdialog.dk (”ide-udbud”) og vil have fokus på: 

  • Udbudsmæssige forhold (punktet ”Generelt om udbuddet”) 
  • Kontraktslige forhold

Konkret vil beskrivelserne på de enkelte sider dels indeholde spørgsmål, hvortil markedets aktører kan give deres input, og dels vil der være mulighed for at kommentere på de forhold den enkelte aktør må finde relevant indenfor de enkelte emner.

Kravspecifikation og tilbudsliste er allerede sendt – og blevet kommenteret af tilbudsgiverne - i teknisk dialog via den frivillige aftale og vil ikke indgå i nærværende tekniske dialog. 

Generelt om udbuddet 50.90 Fødevarer 

SKI forbereder i samarbejde med den eksterne projektgruppe en fælleskommunal forpligtende rammeaftale på fødevarer – 50.90 Fødevarer. Den eksterne projektgruppe består af både fagpersoner fra køkkener og udbudskyndige repræsentanter fra en række kommuner. Den eksterne projektgruppe er med til at træffe beslutninger omkring udbudsdesign mv., og deltager i udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvor mange kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at købe ind på aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.

Læs mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner. 

Overordnet forventes udbuddet 50.90 Fødevarer indeholde er ”fuldt” sortiment på: 

  • Konventionelle varer
  • Økologisk varer
  • Hel- og halvfabrikat

De områder, der bl.a. optager projektgruppen, er:

  • Kvalitet: Der ønskes kvalitetsvare på aftalen, det forventes derfor at tildelingskriteriet ”Kvalitet” vil vægte højt i udbuddet.
  • Økologi: Sortimentet omfatter et ”fuldt” økologisk sortiment
  • Lokale strategier på fødevareområdet: Der vil i opbygningen af udbuddet blive taget højde for, at kommunerne har forskellige strategier på fødevareområdet, f.eks. omkring ”lokale/små/mellemstore virksomheder”. Konkret vil dette blive gjort ved, at de kommuner som vælger at tilslutte sig aftalen (før  udbud) vil oplyse, om der evt. er fødevaregrupper i sortimentet, som kommunen ikke ønsker at indkøbe på nærværende udbud, men i stedet vil indkøbe på andre måder.
  • Kontraktstyringsværktøjer: Der er f.eks. fokus på rapporteringskrav fra leverandøren (både på leveringssiden og på varedeklarationssiden), prisregulering, arbejdsmiljøkrav mv.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres primo 2016.  

Dialog omkring udbuddet af fødevarer

SKI og den eksterne projektgruppe inviterer i forbindelse med udbuddet af en fælleskommunal forpligtende aftale på fødevarer alle potentielle leverandører eller markedsaktører til teknisk dialog. Dialogen foregår på platformen offentligprivatdialog.dk, hvor SKI indbyder alle relevante markedsaktører til at give deres synspunkter til SKI’s overvejelser omkring det kommende udbud til kende.  

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at få afprøvet tankerne med udbuddet med potentielle tilbudsgivere og give mulighed for at komme med input på et tidspunkt, hvor SKI stadig har mulighed for at indarbejde feedback i udbuddet. SKI har i samarbejde med den eksterne projektgruppe udarbejdet en række spørgsmål og ønsker markedets kommentarer til dette. Spørgsmålene vil være tilgængelige, når du har fået adgang til dialogen. Se mere nedenfor.  

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 14. oktober 2015 og forventes afsluttet den 2. november 2015.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en kommunalt forpligtende aftale på fødevarer, kan deltage på ”ide-udbud”.

BEMÆRK: Du skal oprette dig som bruger med login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her:

FREMGANGSMÅDE:

1. Login og gå til det Idé-udbud, du ønsker at kommentere på.

2. Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten eller svar på oprettede spørgsmål.

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde. 

Deadline

Du kan kommenterer på det foreløbige udbudsmateriale til den kommende forpligtende aftale 50.90 Fødevarer frem til den 2. november2015.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne inputs. 

Svar, der afgives af SKI, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.