03.13 Møbler

Open/public
Start date: 02-09-2016 - 00:00
End date: 27-09-2016 - 23:59

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 03.13 Møbler

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en frivillig aftale om møbler. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler 
markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som mulig for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via platformen www.offentligprivatdialog.dk i perioden den 2.- 27. september 2016.

Generelt om udbuddet 03.13 Møbler

Udbuddet er et genudbud af SKI’s nuværende frivillige aftale 03.13, der udløber den 31. marts 2017.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudsloven.  

Formålet med udbuddet er at tilbyde SKI’s kunder en attraktiv rammeaftale til at foretage effektive indkøb af møbler. Samtidig afløfter SKI ved udbyde rammeaftalen kundernes udbudsforpligtigelse.  Derudover er det selvstændige mål at sikre en kommerciel attraktiv rammeaftale, der lever op til kundernes forventninger og indkøbsbehov, og som er nem at anvende.

Der har derfor været efterspørgsel efter en rammeaftale, der omfatter et bredt sortiment.

Rammeaftalen indeholder fem delaftaler. Hver delaftale indeholder et grundsortiment, som er opdelt i henholdsvis ”Produktkategori (1. niveau)”, ”Produktgruppe (2. niveau)” og ”Undergruppe (3. niveau)”. Hver Undergruppe (3. niveau) er opdelt i et antal varelinjer. Tilbudsgivere skal tilbyde alle varelinjer, der indgår i grundsortimentet. 

Tilbudsgivere kan som et supplement til grundsortimentet tilbyde et valgfrit sortiment, som sikrer, at kunderne kan tilbydes en bred vifte af produkter, hvilket er efterspurgt. Det valgfri sortiment bør indeholde high-end møbler og design-klassikere. 

Kunderne kan anvende rammeaftalen ved at foretage direkte tildeling eller ved genåbning af konkurrencen blandt leverandørerne på aftalen ved et såkaldt ”miniudbud”.

SKI’s eksterne referencegruppe består af faglige repræsentanter fra: Albertslund Kommune, Assens Kommune, Bornholms Regionskommune, Frederikssund Kommune, Københavns Kommune, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, KEA (som udbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau), Mercantec (som udbyder erhvervsuddannelser), Gymnasiefællesskabet (som er et administrativt samarbejde mellem 18 gymnasieskoler), University College Lillebælt, Folketinget, Spar 5 (Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune) og Region H. 

Sortiment

Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af møbler.

Udbuddet omfatter følgende 5 delaftaler:

Delaftale 1: Kontormøbler

Delaftale 2: Kantine- og loungemøbler

Delaftale 3: Plejemøbler

Delaftale 4: Daginstitutionsmøbler

Delaftale 5: Undervisningsmøbler

Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.  Der kan alene afgives tilbud på den eller de delaftale(r), som tilbudsgiver er blevet prækvalificeret til. 

SKI vil foretage en selvstændig evaluering og tildeling pr. delaftale.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i november 2016.

Dialog om udbuddet af møbler

SKI og den eksterne projektgruppe inviterer i forbindelse med udbuddet af en frivillig aftale om møbler alle potentielle leverandører og markedsaktører til en teknisk dialog. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input vedrørende udbuddet. 

Dialogen foregår på platformen www.offentligtprivatdialog.dk, hvor SKI indbyder alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at byde ind med deres holdninger til SKI’s overvejelser om det kommende udbud. 

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at komme med input vedrørende tilbudslisten og kravspecifikationen – samt at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. 

SKI har i samarbejde med den eksterne projektgruppe udarbejdet en foreløbig tilbudsliste og kravspecifikation, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere tager stilling til.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde kommentarfelterne i dokumenterne ”Udkast til tilbudsliste” og ”Udkast til Kravspecifikation”, som kan downloades via menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

Potentielle tilbudsgivere opfordres endvidere til at levere input til de øvrige spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet, som SKI løbende vil tilføje via platformen www.offentligprivatdialog.dk

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 2. september 2016 og løber frem til og med den 27. september 2016 kl. 12.00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en frivillig aftale på møbler, kan deltage på ”ide-udbud”. Det er vigtigt at bemærke, at der IKKE vil være mulighed for en skriftlig dialog via hjemmesiden www.offentligprivatdialog.dk i forhold til tilbudslisten og kravspecifikationen. Dialogen på disse områder foregår alene ved, at potentielle tilbudsgivere udfylder ”Udkast til Sortimentsliste” og ”Udkast til Kravspecifikation” og sender disse retur til SKI pr. mail. Potentielle tilbudsgiveres besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Deadline

Udfyldte kommentarark skal sendes til udbudskonsulent Serap Gökce på mail: seg@ski.dk og være SKI i hænde senest den 27. september 2016 kl. 12.00.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.