03.13 Møbler

Open/public
Start date: 02-09-2016 - 00:00
End date: 27-09-2016 - 23:59

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 03.13 Møbler

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en frivillig aftale om møbler. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler 
markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som mulig for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via platformen www.offentligprivatdialog.dk i perioden den 2.- 27. september 2016.

Generelt om udbuddet 03.13 Møbler

Udbuddet er et genudbud af SKI’s nuværende frivillige aftale 03.13, der udløber den 31. marts 2017.

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud efter udbudsloven.  

Formålet med udbuddet er at tilbyde SKI’s kunder en attraktiv rammeaftale til at foretage effektive indkøb af møbler. Samtidig afløfter SKI ved udbyde rammeaftalen kundernes udbudsforpligtigelse.  Derudover er det selvstændige mål at sikre en kommerciel attraktiv rammeaftale, der lever op til kundernes forventninger og indkøbsbehov, og som er nem at anvende.

Der har derfor været efterspørgsel efter en rammeaftale, der omfatter et bredt sortiment.

Rammeaftalen indeholder fem delaftaler. Hver delaftale indeholder et grundsortiment, som er opdelt i henholdsvis ”Produktkategori (1. niveau)”, ”Produktgruppe (2. niveau)” og ”Undergruppe (3. niveau)”. Hver Undergruppe (3. niveau) er opdelt i et antal varelinjer. Tilbudsgivere skal tilbyde alle varelinjer, der indgår i grundsortimentet. 

Tilbudsgivere kan som et supplement til grundsortimentet tilbyde et valgfrit sortiment, som sikrer, at kunderne kan tilbydes en bred vifte af produkter, hvilket er efterspurgt. Det valgfri sortiment bør indeholde high-end møbler og design-klassikere. 

Kunderne kan anvende rammeaftalen ved at foretage direkte tildeling eller ved genåbning af konkurrencen blandt leverandørerne på aftalen ved et såkaldt ”miniudbud”.

SKI’s eksterne referencegruppe består af faglige repræsentanter fra: Albertslund Kommune, Assens Kommune, Bornholms Regionskommune, Frederikssund Kommune, Københavns Kommune, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, KEA (som udbyder videregående uddannelser på erhvervsakademi- og professionsbachelorniveau), Mercantec (som udbyder erhvervsuddannelser), Gymnasiefællesskabet (som er et administrativt samarbejde mellem 18 gymnasieskoler), University College Lillebælt, Folketinget, Spar 5 (Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune) og Region H. 

Sortiment

Udbuddet vedrører en rammeaftale om levering af møbler.

Udbuddet omfatter følgende 5 delaftaler:

Delaftale 1: Kontormøbler

Delaftale 2: Kantine- og loungemøbler

Delaftale 3: Plejemøbler

Delaftale 4: Daginstitutionsmøbler

Delaftale 5: Undervisningsmøbler

Hver delaftale udgør en selvstændig rammeaftale.  Der kan alene afgives tilbud på den eller de delaftale(r), som tilbudsgiver er blevet prækvalificeret til. 

SKI vil foretage en selvstændig evaluering og tildeling pr. delaftale.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres i november 2016.

Dialog om udbuddet af møbler

SKI og den eksterne projektgruppe inviterer i forbindelse med udbuddet af en frivillig aftale om møbler alle potentielle leverandører og markedsaktører til en teknisk dialog. Formålet er at give potentielle tilbudsgivere lejlighed til at komme med input vedrørende udbuddet. 

Dialogen foregår på platformen www.offentligtprivatdialog.dk, hvor SKI indbyder alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at byde ind med deres holdninger til SKI’s overvejelser om det kommende udbud. 

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere mulighed for at komme med input vedrørende tilbudslisten og kravspecifikationen – samt at få leverandørernes input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. 

SKI har i samarbejde med den eksterne projektgruppe udarbejdet en foreløbig tilbudsliste og kravspecifikation, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere tager stilling til.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde kommentarfelterne i dokumenterne ”Udkast til tilbudsliste” og ”Udkast til Kravspecifikation”, som kan downloades via menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

Potentielle tilbudsgivere opfordres endvidere til at levere input til de øvrige spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet, som SKI løbende vil tilføje via platformen www.offentligprivatdialog.dk

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 2. september 2016 og løber frem til og med den 27. september 2016 kl. 12.00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en frivillig aftale på møbler, kan deltage på ”ide-udbud”. Det er vigtigt at bemærke, at der IKKE vil være mulighed for en skriftlig dialog via hjemmesiden www.offentligprivatdialog.dk i forhold til tilbudslisten og kravspecifikationen. Dialogen på disse områder foregår alene ved, at potentielle tilbudsgivere udfylder ”Udkast til Sortimentsliste” og ”Udkast til Kravspecifikation” og sender disse retur til SKI pr. mail. Potentielle tilbudsgiveres besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Deadline

Udfyldte kommentarark skal sendes til udbudskonsulent Serap Gökce på mail: seg@ski.dk og være SKI i hænde senest den 27. september 2016 kl. 12.00.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar. 

2. September 2016 - Serap Gökce, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Tilbudslisten of kravspecifikation

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en frivillig aftale 03.13 Møbler. 

SKI har vedhæftet udkast af kravspecifikation og tilbudslisten og ønsker at få potentielle tilbudsgiveres input til disse dokumenter. 

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde kommentarfelterne i dokumentet ”Udkast til tilbudsliste”. Kommentar til dokumentet ”Udkast til Kravspecifikation” kan fremsendes som separat Word udgave 

Begge dokumenter kan downloades via menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Biblioteksreoler

SKI ønsker leverandørernes input til om biblioteksreoler kan komme med på en af de 5 delaftaler eller om det vil begrænse antallet af potentielle leverandører og det derfor er bedst at lave en selvstændig aftale på biblioteksreoler?

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - farvevarianter

Kan vi sætte krav om, at tilbudsgiver skal tilbyde 8 forskellige farver - ud over standard farverne, der er specificeret på varelinjeniveau i tilbudslisten – men at disse 8 andre farver skal leveres til den samme pris som standardfarverne, der er specificeret på varelinjeniveau i tilbudslisten?

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Minimumsbestilling og gebyr

SKI overvejer, at der ikke skal være noget krav om minimumsbestilling og dermed heller ikke nogen mulighed for at opkræve gebyr i forbindelse med bestillinger under et vist beløb. Hvad er leverandørernes holdning hertil?

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Frist for ordrebekræftelse

Kan der leveres en ordrebekræftelse seneste 48 timer fra bestilling er foretaget?

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Omkostninger i forbindelse med levering

Der kan ikke kræves nogen former for leveringsgebyr eller lignende i forbindelse med levering, er det ok?

 

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Afhjælpning

Der lægges op til at leverandøren har ret til afhjælpning ved fejl/mangler, der gives 2 afhjælpningsforsøg der skal være gennemført inden for 8 arbejdsdage, eller skal der ske omlevering, kan det accepteres?

 

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Montering af væg

Kan der gives en timepris for montering af møbler på væg, fx reoler, lydabsorbenter o.lign.?

13. September 2016 -
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Leveringstid

Leveringstid er 6 uger fra bestilling. Vil det være muligt at kræve kortere leveringstid på "grundsortimentet", dvs. det sortiment der er specificeret på varelinjeniveau?

14. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Hvor finder vi kommentarfelterne i dokumentet Udkast til kravspecifikationen"

I vejledningen står det beskrevet: 

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at levere skriftlige input og kommentarer til materialet ved at udfylde kommentarfelterne i dokumenterne ”Udkast til tilbudsliste” og ”Udkast til Kravspecifikation”, som kan downloades via menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

Der er ingen kommentarfelter i dokumentet "udkast til kravspecifikationen", men vi kan selv insætte kommentarfelter direkte i dokumentet hvor vi gerne vil komme med input - hvis dette accepteres. 

15. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Udbudsbetingelser

I Skriver at Idé-udbuddet bla. er til brug for forberedelse for mindre og mellem store virksomheder mht. konsortiedannelse.

Spørgsmål:  er det muligt at se nogle udbudsbetingelser allerede nu - kender i minimums krav for deltagelse?

19. September 2016 - Serap Gökce, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmål fra SKI - Tekst til kravspecifikation (Hygiejnekrav til møbler)

Hygiejnekrav til møbler der indkøbes til hospitalerne, særligt kliniske afsnit og områder, hvor der færdes patienter:

  1. Alle produkter skal hygiejnemæssigt kunne anvendes i hospitalssammenhæng.
  2. Produkterne skal kunne tåle rengøring med vand og sæbe samt desinfektions med desinfektionsmidler, som er godkendt af Statens Serum Institut.
  3. Produkterne skal kunne tåle aktive stoffer, som er virksomme overfor bakterier, bakteriesporer, svampe og virus. Som minimum: Alkohol 70 – 85 % og klorholdige produkter med 1000 ppm frit klor.
  4. Møblerne skal være uden svært tilgængelige steder for rengøring.
  5. For stole gælder, at der skal være mellemrum ca. 2-3 cm mellem ryg og sæde for at sikre hygiejnisk rengøring.
  6. Krav til desinfektion med desinfektionsmidler gælder ikke for stofmaterialer.

SKI vil tilføje disse hygiejnekrav til delaftale 1, 2 og 3. Hvad er leverandørernes holdning hertil? Er der varelinjer fra tilbudslisten delaftale 1, 2 og 3 som ikke kan opfylde disse krav ?

21. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Kravspecifikation side 35, 13.1 Generelle krav

I skriver at træfiner skal fremstå med ensartehed i finerstruktur og farve. Træ har forskellig farve, og det er det der gør det smukt. Vil i overveje at slette dette?

21. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Kravspecifikation side 35, 13.1 Generelle krav, laminat

I skriver laminat. Jeg går ud fra at i mener højtrykslaminat.

Højtrykslaminat: Laget af laminat klæbes til underlaget under tryk på 70 til 100 bar (det er mellem 1.000 og 1.500 psi) og temperaturer på ca 150 grader Celsius.

Almindeligt Laminat: Laget af laminat klæbet til underlaget under et tryk på 20 til 30 bar (mellem 290 og 435 psi) ved temperaturer på 180 grader Celsius. 

Højtrykslaminat er stærkerer og bruges normalt (men lidt dyrerer) 

Mener i Højtryklaminat (HPL = High Pressure Laminate)? 

21. September 2016 - Nicolai Andersen, NORDIC LIFE ApS
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Kravspecifikation side 35, 13.1 Generelle krav, bordkant

I skriver at "borde med overflader i laminat og lige kant, skal afsluttes med kunststofkant i samme farve som overfladen på bordpladen".

Kanter i kunststof samler bakterier i stor stil, da der er en revne mellem højtrykslaminaten på bordpladen og kunststofkant.  

Kan i overveje at bede om borde lavet af MDF med lakerede kanter, som ikke opsamler bakterier?

Borde lavet i MDF, som er mere tæt i træet, og derfor kan lakeres. Det er i modsætning til spånplade, som er porøst.

Denne løsning sørger samtidigt for at der ikke er en sarg under bordet, da MDF ikke bøjer på samme måde som spånplade.

21. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Kravspecifikation side 35, 13.1 Generelle krav, stel i metal

I skriver at "med mindre andet nævnes er stel i metal"

Metal er fysisk koldt at røre ved, og derfor ikke godt for ældre. Metal giver endvidere ikke en hjemlig følelse. Vil i overveje at ændre dette til træ? 

22. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Kravspecifikation side 35, 13.2 Tekstiler, Tekstiler

I skriver at Tekstiler skal have et polyesterindhold på 85%.

Teknikken for nye tekstiler er at de er vandtætte (over 10.000 mm), åndbare, ikke brandbare (crib 5 eller lignende test), anti-bakterielle og vaskbare.

Det gør at tekstilerne består af flere lag: første lag er 100% polyester som man sidder på, andet lag gør stoffet vandtæt og kan være PUR-plastik, og sidste lag gør stoffet brandhæmmende med for eksempel et Akrylat

Vil I overveje at skiver at tekstiler skal have et polyester indhold på minimum 85% I øverste lag, og at tekstilerne skal være vandtætte, åndbare, ikke brandbare, anti-baktielle og vaskbare?


Om Vandtæt materiale

Vandtætte materialer forhindrer vand i at komme igennem, de har egenskaber der holder regn og sne ude og holder kroppen tør. Vandtæthed måles i den mængde af vand, målt i mm, der kan presses på materialet før der kommer vand igennem. Vandtæt stof fremstilles ved at laminere eller dække materialet med en vandtæt membran.

1000MM:
Lav ydeevne. Bruges normalt til billigere produkter. Kan bruges til praktiske formål.

3000MM:
God og stærk ydeevne. Bruges ofte til produkter, hvor man som kunde har høje krav til tøjets ydeevne.

5000MM:
Meget god ydeevne. Bruges til mærker hvor der er behov for en høj ydeevne. F.eks. regntøj hvoraf der ønskes høj vandtæthed i deres produkter.

10.000MM:
Ekstrem høj ydeevne, bruges primært på produkter, der skal kunne holde til ekstreme forhold.

22. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Kravspecifikation side 35, 13.2 og 13.3 Tekstiler

I skriver at ”tekstilernes farve skal ligge inden for samme nuancer som fx. Gabriels stor Comfort…”

Det er konkurrenceforvridende at fremhæve et firma frem for et andet. Gabriel laver flotte stoffer, men laver ikke stoffer som er vandtætte, åndbare, brandhæmmende, bakteriedræbende og vaskbare.

I kan skrive at der skal være minimum 10,20 eller 50 farver, inden for en kvalitet, men ikke at de skal være i samme ”nuancer som Gabriel”

Vi i overveje at lave den ændring?

23. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
EN 16139 prøvningstrin 1

Under punkterne 12.1 Generelle krav og 13.1 Generelle krav på henholdsvis side 33 og 39 i kravspcifikation står listet "Siddemøbler skal leve op til prøvningstrin 1 i EN 16139" - kan siddemøbler accepteres, når disse er testet til prøvningstrin 3 i EN 15373?

23. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Intervaller for siddemøbler

Mange intervaller for siddemøbler i kravspecifikationen er sat snævert med en til to centimeter, vil det overvejes, at udvide disse intervaller, således det åbner op for en større fleksibilitet og mulighed for at tilbyde møbler relevante for deres område? 

26. September 2016 - Serap Gökce, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Spørgsmålet fra SKI - Tekst til kravspecifikation (Hygiejnekrav til møbler)

 

Spørgsmålet fra SKI - Tekst til kravspecifikation (Hygiejnekrav til møbler): Infektionshygiejniske krav til møbler og andet inventar, der indkøbes til brug i hospitalernes kliniske afsnit og områder, hvor der færdes patienter: Alle møbler inklusivt tilbehør til møbler: 1. Møblerne skal være uden svært tilgængelige steder for rengøring. 2. Møblerne må ikke have tilsatte/påførte antimikrobielle overflader/materialer 3. Møbeloverflader skal være designet med glatte flader uden riller, huller, furer, samlinger, og svært tilgængelige hjørner, så de er lette at rengøre, desinficere og vedligeholde 4. Møbler må ikke have sammensatte materialer på slidflader og kanter (fx linoleum/træ på bordplader) 5. Alle produktets overflader skal kunne tåle hyppig rengøring med sæbevand samt desinfektion med hospitalssprit 70 – 85 % og klorholdige produkter med 1000 ppm frit klor. Ud over ovennævnte gælder også for siddemøbler (stole, sofaer og andre møbler beregnet til at sidde på): 1. Ryg og sæde skal være produceret i ét stykke. Alternativt skal der være et mellemrum ca. 2-3 cm mellem ryg og sæde for at sikre hygiejnisk rengøring. 2. Materialerne skal være væsketætte i øverste lag. ”Tissedug”, der placeres under øverste lag betræk, pålimet væsketæt bagside af betræk og lignende accepteres ikke. 3. Evt. betræk skal være uden sammensyninger eller med så få sammensyninger som muligt, der placeres udenfor siddefladen. SKI vil tilføje disse hygiejnekrav til delaftale 1, 2 og 3. Hvad er leverandørernes holdning hertil? Er der varelinjer fra tilbudslisterne (fra delaftale 1,2 og3) som ikke kan opfylde disse krav?

26. September 2016 - Serap Gökce, Statens og Kommunernes Indkøbs Service
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
Tilbudslisten og kravspecifikation

Tak for jeres kommentar/bemærkninger til den kommende rammeaftale som SKI vil arbejde videre med.

Såfremt der er øvrige kommentar/bemærkninger fra potentielle tilbudsgivere bedes disse angives i følgende dokumenter: ”Udkast til Sortimentsliste” og ”Udkast til Kravspecifikation”. Disse dokumnter skal fremsendes retur til SKI pr. mail. seg@ski.dk senest den 27. september 2016 kl. 12.00.

27. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
leveringstid

Kunne leveringstid ikke være 2-3 uger i stedet for 6-8 uger.

Der er jo ingen kunder der kan vente på dette i et moderne samfund
Det er jo et spørgsmål om at have et varelager

27. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
kompaktlaminat bordplade

Ville det ikke være en ide at man brugte kompaktlaminat bordplader.

Dette er klart det stærkeste materiale.
Der er jo i den danske skoleverden lagt op til flexibitet og mobilitet så det kan jo ikke undgået at borde og stole ramler sammen engang imellem.
Ved en spånplade med højtrykslaminat og ABS kant kan det næsten ikke undgået at laminaten knækker og ABS kanten på et eller andet tidspunkt falder af.
Dette problem tror jeg alle skoler kender til i dag.

27. September 2016 - Anonymous
Questions
Udkast til tilbudslisten og kravspecifikation
krav til test

Ville det ikke være naturligt at man stillede det som krav at alle møbler skal være TÜV testet.

Så ved man jo at tingende er i orden.