Høring forud for udbud vedrørende levering af elcykler

Consultation
Start date: 27-05-2024 - 13:00
End date: 12-06-2024 - 09:00

Udbud af levering af elcykler

Aarhus Kommune forbereder et udbud vedrørende levering af elcykler og i den forbindelse ønsker Aarhus Kommune at foretage en høring af den foreløbige kravspecifikation, med henblik på at sikre den mest hensigtsmæssige udformning af materialet for både Aarhus Kommune og potentielle tilbudsgivere. Aarhus Kommune indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedhæftede materiale.


Foreløbigt udbudsmateriale

Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der på nuværende tidspunkt er tale om et foreløbigt udbudsmateriale, hvorfor materialet kan ændres og tilpasses inden offentliggørelse af udbuddet.


Høringssvar

Hvis man mener, at materialet indeholder uhensigtsmæssigheder, man har forslag til ændringer eller ønsker til præciseringer i materialet, modtager vi meget gerne et skriftligt høringssvar fra jer.

Hvis høringssvaret vedrører bestemte afsnit i høringsmaterialet, bedes I henvise til de(t) pågældende afsnit i materialet. Såfremt høringssvaret indeholder forslag til ændringer af materialet, ser vi meget gerne, at ændringsforslagene begrundes.

Høringssvar bedes uploades i Comdia.


Deadline

Høringssvar skal være indgivet senest den 12. juni 2024 kl. 09.00.

Efter høringsfristens udløb behandler den arbejdsgruppe, der forestår udbuddet, alle høringssvar.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende retningslinjer gælder for høringen: Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for gældende regler om aktindsigt. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet, hverken under eller efter høringen. Såfremt høringsparterne har spørgsmål, der ønskes besvaret, skal spørgsmålene stilles i forbindelse med selve udbuddet. Der kan ikke afgives tilbud på baggrund af fremsendte udkast.

Det er ikke en forudsætning at deltage i høringen for at kunne deltage i det kommende udbud.

Attached documents