Økologiske fødevarer

Open/public
Start date: 02-10-2012 - 00:00
End date: 31-10-2012 - 23:59

Om opgaven

BEMÆRK: Vi udvider den aktive periode pga. efterårsferie i sidste uge

Roskilde Kommune skal have levering af økologiske fødevarer udbudt i løbet af efteråret/vinteren 2012. Leveringerne er hovedsageligt til institutioner i Roskilde Kommune, men andre enheder skal også kunne handle på aftalen, hvis de ønsker at købe økologiske fødevarer.

Roskilde Kommune planlægger at vurdere tilbuddene ud fra en rabatsats, et standard indkøb, sortimentsbredde og leveringssikkerhed.

Motivationen for, at Roskilde går i et idé-udbud omkring Økologiske fødevarer er:

Inden Roskilde kommune udbyder opgaven, vil vi gerne have kommentarer og bemærkninger til udbudsmaterialet, og ønsker innovative og fremtidssikrede løsningsforslag fra potentielle leverandører. Derudover ønsker Roskilde kommune også at virksomheder får mulighed for at give gode input og forslag til problemstillinger, som Roskilde kommune ikke selv har tænkt over.

Roskilde kommune har vedhæftet udbudsmateriale som leverandører bedes tage udgangspunkt i.

Roskilde kommune kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i udbuddet af levering af økologiske fødevarer, men er på ingen måde forpligtet hertil.

Roskilde kommune forventer at afslutte første fase af dette Idé-udbud 17/10 2012

Kategorier:

Roskilde kommune har opsat en række kategorier (ses i venstre side af skærmen) som vi især ønsker at leverandører har fokus på og indtaster spørgsmål og ideer til. Disse kategorier er ikke udtømmende, og kan blive suppleret løbende hvis de viser sig nødvendigt. Ideer eller spørgsmål som ikke passer til opstillede kategorier, bedes registreret under kategorien ”diverse”

9. Oktober 2012 -
Questions
Kravspecifikation
Spørgsmål til kravspecifikation

Er holdbarhedskravene realistiske?Der ønskes ideer til, hvordan kravene kan indskrænkes, så kravspecifikationen ikke bliver så omfattende

10. Oktober 2012 -
Questions
Leveringstidspunkter
Spørgsmål til leveringstidspunkter

- Er det muligt at have levering uden for institutionens åbningstid? Varerne skal håndteres korrekt i forhold til hygiejne og skal sættes på "plads"/køl. - Kan det lade sig gøre at få alle leveringer mellem 7-13?

10. Oktober 2012 -
Questions
Tildelingskriterium
Spørgsmål til tildelingskriterium

- Hvad synes mulige tilbudsgivere om denne måde at evaluere tilbuddene på?

31. Oktober 2012 - Anonymous
Questions
Kravspecifikation
5.4 - 5.13

5.4 Særlige krav til dybfrost

Fiskefrikadeller må ikke indeholde svinekød/spæk.

Fiskefridekaller findes ikke i økologisk kvalitet

Frosne kyllingeprodukter skal lever op til gældende FOKUS-krav.

Kyllingeprodukter er en smalt produkt, så i mange tilfælde er det ikke muligt at skaffe det så det lever op til FOCUS reglerne

5.6 Holdbarhed på leveringstidspunktet

Holdbarhed på 2/3 af den totale holdbarhedsperiode, bør for visse produkter genovervejes. Hvis prisen skal være billigst muligt, er det vigtigt at leverandøren kan købe hjem i større mængder på visse produktgrupper.

5.11 Forpakning

Hvor andet ikke er aftalt leveres i burer.

Pakkehøjde max. 150 cm fra gulv.

Burene skal være rulleburer.

Mulighed for at burene skal kunne pakkes særskilt med hhv. køl, frost og kolonial.

For de produkter som der er aftalt en ¼ pallepris på, leveres disse produkter på

De institutioner som dette udbud omhandler, modtager ikke i bure og ¼ paller.

5.12 Bestilling

Bestillinger skal kunne ske frem til kl. 15:00 på en hverdag til levering følgende hverdag

Det ville være hensigtsmæssigt at det var kl 12:00

5.13 Levering

Størstedelen af institutionerne ønsker levering mandag. Institutioner skal have et leveringstidspunkt, som kan svinge 1 times tid og for de flestes tilfælde skal leveringen være fortaget inden kl. 13.00.

Det bør overvejes om det nødvendigt, at der leveres til alle om mandagen, da det vil afspejles i tilbudsprisen at ikke kan disponeres over hele ugen. Det er kølebiler der distribuere og eftersom mange køkkener gerne vil have levering mandag morgen, vil det fordyre leveringsomkostninger betragteligt, at der kun kan leveres en dag.

31. Oktober 2012 - Anonymous
Questions
Diverse
kontrakten

§ 7 Bestilling af varer

Varebestillinger skal kunne afgives via Roskilde Kommunes e-handelssystem. Roskilde Kommune bruger KMD opus e-indkøb.

 

Har køkkener computer til rådighed ? Og hvis de har, vil de blive pålagt at de skal anvende e-indkøb ? Skal der kunne afgives ordre telefonisk ?