Økologiske fødevarer

Open/public
Start date: 02-10-2012 - 00:00
End date: 31-10-2012 - 23:59

Om opgaven

BEMÆRK: Vi udvider den aktive periode pga. efterårsferie i sidste uge

Roskilde Kommune skal have levering af økologiske fødevarer udbudt i løbet af efteråret/vinteren 2012. Leveringerne er hovedsageligt til institutioner i Roskilde Kommune, men andre enheder skal også kunne handle på aftalen, hvis de ønsker at købe økologiske fødevarer.

Roskilde Kommune planlægger at vurdere tilbuddene ud fra en rabatsats, et standard indkøb, sortimentsbredde og leveringssikkerhed.

Motivationen for, at Roskilde går i et idé-udbud omkring Økologiske fødevarer er:

Inden Roskilde kommune udbyder opgaven, vil vi gerne have kommentarer og bemærkninger til udbudsmaterialet, og ønsker innovative og fremtidssikrede løsningsforslag fra potentielle leverandører. Derudover ønsker Roskilde kommune også at virksomheder får mulighed for at give gode input og forslag til problemstillinger, som Roskilde kommune ikke selv har tænkt over.

Roskilde kommune har vedhæftet udbudsmateriale som leverandører bedes tage udgangspunkt i.

Roskilde kommune kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i udbuddet af levering af økologiske fødevarer, men er på ingen måde forpligtet hertil.

Roskilde kommune forventer at afslutte første fase af dette Idé-udbud 17/10 2012

Kategorier:

Roskilde kommune har opsat en række kategorier (ses i venstre side af skærmen) som vi især ønsker at leverandører har fokus på og indtaster spørgsmål og ideer til. Disse kategorier er ikke udtømmende, og kan blive suppleret løbende hvis de viser sig nødvendigt. Ideer eller spørgsmål som ikke passer til opstillede kategorier, bedes registreret under kategorien ”diverse”