Markedsdialog for indkøb af Polymerer til slamafvanding

Open/public
Start date: 06-02-2023 - 16:00
End date: 23-02-2023 - 23:59

Udbuddet omfatter levering af polymerer til forafvanding og slutafvanding til Aarhus Vands renseanlæg alle beliggende i Aarhus Kommune. Udbuddet er delt op i 8 delaftaler. De enkelte delaftaler er nærmere beskrevet i afsnit 3.1 delaftaler, samt i bilag 2, kravspecifikation og opgavebeskrivelse.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, jf. Forsyningsvirksomhedsdirektivet, direktiv 2014/25/EU, hvilket betyder at alle interesserede tilbudsgivere kan indsende en ansøgning om deltagelse i udbuddet. Aarhus Vand vil prækvalificere 3 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud. vil på hver delaftale prækvalificere op til 3 Ansøgere, som opfordres til at deltage i en evt. forhandlingsproces og herefter afgive tilbud.

Krav til produkt, test, levering og udførsel m.v. fremgår af bilag 2, kravspecifikationen.

Yderligere oplysninger om udbuddets indhold kan læses i det komplette udbudsmateriale som ligeledes er offentliggjort via Ethics.


13. Februar 2023 - Anonymous
Questions
dokumenter

Der henvises til forskellige dokumenter, samt bilag. Jeg syntes ikke at kunne finde disse. Er de tilgængelige eller er det blot spørgsmål der ønskes kommentar på