Legetøj og institutionskøretøjer

Open/public
Start date: 11-04-2013 - 00:00
End date: 25-04-2013 - 23:59
Dialog omkring kommende udbud på Levering af legetøj 

Bemærk: Ide-udbuddet løber nu til torsdag den 25/4 og udbuddet forventes publiceret omkring 1. maj

Holbæk Kommune har i forbindelse med et kommende udbud på levering af legetøj og institutionskøretøjer valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Leverandøren bedes forholde sig til kravspecifikationen, udbudsbetingelser samt tilbudsliste, og kommentere om der er forhold som er særligt afgørende i forhold til omkostninger, prissætning og hvor attraktivt det er, at byde på opgaven m.fl.

Materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform. Selve udbuddet forventes publiceret omkring 1.maj

På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Holbæk Kommune materialet. 
Holbæk Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

opret dig som bruger her:  

Der kan kommenteres på materialet i perioden 12. April 2013 – 25. April 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgår af vedhæftede bilag
16. April 2013 - Line Ejvang Christoffersen, Holbæk Kommune
Questions
Produktsortiment
Opdeling i delaftaler

Det overvejes at opdele i delaftaler - en for legetøj og en for institutionskøretøjer. Hvad er Jeres kommentarer til det?

16. April 2013 - Line Ejvang Christoffersen, Holbæk Kommune
Questions
Produktsortiment
Beskrivelse af varelinjer/katagorier

Er sortimentet tilstrækkeligt beskrevet? Både varelinjer og kategorier?

18. April 2013 - Christoffer Larsen, Lekolar SIS A/S
Questions
Udbudsbetingelser
Sortimentsdybde

Det er meget vigtigt, at udbyder kontrollerer, at der er opgivet korrekt antal under "øvrigt sortiment". Tilbudsgiveren skal dokumentere dette ved fremsendelse af eksisterende katalog - og det skal kontrolleres ved afgivelse af tilbuddet. Sortimentsdybden vægter her med en stor procentsats og det er derfor vigtigt, at det dokumenteres og ikke blot påføres.

 

18. April 2013 - Christoffer Larsen, Lekolar SIS A/S
Questions
Tilbudsliste
Årligt køb/ estimat

Det er rigtigt godt, at vi som tilbudsgivere kan se, hvad det tidligere forbrug/forventet forbrug har været/er. Men det er også vigtigt, at tilbudslisten indeholder produkter, som der har været købt/forventes købt et minimum på fx 10 stk af - dette for at vi skal kunne give interessante priser på relevante produkter og ikke får en generel tilbudsliste, hvor der fx optræder "2 stk" på. Dette giver også et større potentiale i tilbudsgiverne, som jo naturligvis skal dokumentere sortimentsbredden andetsteds.

18. April 2013 - Christoffer Larsen, Lekolar SIS A/S
Questions
Tilbudsliste
Kolonne H

Tilbudslistens produkter bør - ligesom under øvrigt sortiment - henvise til enten e-katalog eller trykt katalogside.

18. April 2013 - Christoffer Larsen, Lekolar SIS A/S
Idea
kvalitet og miljø
Krav til leverandøren

Der bør stilles krav til leverandøren i form af en ISO-certificeringlignende godkendelse. Ligeledes skal leverandøren kunne dokumentere miljøhåndering, produktsikkerhed, sikkerhedsstrategier, social ansvar og lignende.