Høring af udbudsmateriale vedrørende offentligt udbud af kontrakter vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning

Consultation
Start date: 18-04-2023 - 15:00
End date: 02-05-2023 - 23:59

Indkøbsfællesskab Nordsjælland (herefter benævnt IN) planlægger i sommeren 2023 at udbyde kontrakter vedrørende vask og leje af arbejdsbeklædning. I den forbindelse ønsker Ordregiver at høre markedet, og sender dele af udkast til udbudsmaterialet i høring.


Formålet med høringen er at modtage inputs til kvalificering af materialet forud for udbuddets gennemførelse.


Høringsmaterialet består af følgende dokumenter i udkastform:

- Udbudsbetingelser

- Kontrakt, delaftale 1 og delaftale 2

- Kravspecifikation, delaftale 1 og delaftale 2

- Tilbudsliste

- Beklædningspakker

Foruden ovenstående dokumenter indeholder høringsmaterialet dokumentet "Spørgsmål til markedshøring", hvori der fremgår specifikke spørgsmål, som Ordregiver ønsker inputs/bemærkninger til. De leverandører, som er interesserede i markedshøringen er naturligvis velkomne til at stille andre spørgsmål/komme med bemærkninger til materialet ud over, hvad der fremgår af dette dokument.

Kommentarer til høringsmaterialet skal sendes via comdia.

Fristen for at indsende kommentarer til høringsmaterialet er tirsdag den 2. maj.

Ordregiver forventer at offentliggøre udbudsmaterialet primo/medio juni med tilbudsfrist primo/medio august.