Høring vedr. udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. i Favrskov Kommune

Consultation
Start date: 19-06-2024 - 15:00
End date: 03-07-2024 - 14:00

Favrskov Kommune ønsker med denne høring at få input til at kvalificere udbudsmaterialet vedr. udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Potentielle tilbudsgivere bedes således indsende eventuelle kommentarer og forslag til ændringer til udbudsmaterialet. Favrskov kommune vil herefter vurdere i hvilket omfang høringssvarene giver anledning til at foretage ændringer i udbudsmaterialet.

I Høringssvarene ønsker vi særligt svar på følgende:

  • Hvorledes forholder I jer til antallet af møder som angivet i kontraktens pkt. 5.2 og 5.3.
  • Hvorledes forholder I jer til kravene vedrørende fremmøde og deltageraktivitet i kontraktens pkt. 7.12.
  • Hvorledes forholder I jer til kravene til informationer der skal sendes hhv. kvartalsvis og årligt jf. kontraktens pkt. 7.16. Herunder om der er oplysninger som ikke almindeligvis registreres eller om der er øvrige oplysninger der almindeligvis registreres og som I mener vil kunne give værdi for Favrskov Kommune.
  • Hvorledes forholder I jer til bestemmelserne omkring bod i kontraktens pkt. 12.4.
  • Hvorledes forholder I jer til modellerne for afregning af modultaksten ved overdragelse af kursister hhv. i kontraktens pkt. 7.9.2 og pkt. 19.3.