Køretøjer over 3500 kg. (Lastbiler og busser)

Open/public
Start date: 01-03-2013 - 00:00
End date: 22-03-2013 - 23:59
Udbud af værkstedsydelser på køretøjer over 3500 kg. (Lastbiler og busser)

Københavns Kommune har i forbindelse med et kommende udbud af værkstedsydelser valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

I januar 2013 offentliggjorde Københavns Kommune et foreløbigt materiale og afholdte i den forbindelse et møde med de leverandører, som kunne være interesseret i at byde ind på opgaven.
Den tidligere dialog bliver nu fulgt op med en offentliggørelse af udkast til materiale version 2.

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog følges op med et leverandørmøde den 7. marts 2013, hvor interesserede leverandører kan møde udbudsjuristerne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv. (tilmelding til mødet kan ske hos Mette Berg Rhode på e-mail: B05R@okf.kk.dk eller ved telefon: 6037 9041).

Københavns Kommune er interesseret i dialogen, men er ikke forpligtet til at følge de forslag og kommentarer, som fremkommer ved møderne. Referat af møderne og dialogen på portalen ”Offentlig-privat dialog” vil blive vedlagt det endelige udbudsmateriale, således alle interesserede leverandører kan se, hvad der er blevet talt om ved møderne/på portalen.

Vær opmærksom på, at materialet, som lægger til grund for dialogen er i udkastform. Der vil således ske ændringer i materialet inden udbudsrunden, og dialogen gennem møderækkerne og dialogplatformen kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det ”endelige” udbudsmateriale.

Kort beskrivelse af området

Udbud af værkstedsydelser forventes at omfatte følgende ydelser:
• Planlagt vedligehold
• Ikke-planlagt vedligehold
• Hente/bringeservice
• Nødservice
• Reservedele og forbrugsstoffer

Omsætningen estimeres til ca. 6 mio. kr. årligt baseret på omsætningstal fra 2011 med en portefølje af ca. 50 lastbiler og ca. 50 busser, hvoraf kommunens eget værksted i dag foretager reparationer på en del af disse køretøjer. Køretøjerne er kendetegnet ved, at de er af forskellige mærker [Volvo, Mercedes, MAN, Iveco, Scania mm.] og (ældre) årgange [1995-]. 

Køretøjerne omfattet af aftalen er alle køretøjer uden en service og /eller reparationsaftale. Der vil løbende ske en udskiftning af porteføljen. Køretøjer hvis serviceaftale udløber vil omfattes af aftalen og køretøjer, der skrottes, sælges mv. vil fremadrettet ikke være en del af aftalen.

Køretøjerne vil have monteret forskelligt udstyr, f.eks. kraner, partikelfiltre, fartskrivere mv., som det forventes at den kommende leverandør kan håndtere, således kommunen alene samarbejder med en kontraktpart ifm. service og vedligehold af sine køretøjer.
Københavns Kommune har til hensigt at indgå aftale med en leverandør.

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. levering af værkstedsydelser i dette Idé-udbud 

På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Københavns Kommune materialet. Det reviderede materiale lægges op på platformen til kommentering, hvilket forventes at være primo april.

Københavns Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.