Høring af udbudsmateriale på udbud af IAM-system

Open/public
Start date: 25-10-2019 - 00:00
End date: 15-11-2019 - 23:59

Baggrund:

Rigspoliitet står overfor en anskaffelse af et nyt IAM-system. I den forbindelse ønsker Rigspolitiet at skabe åbenhed omkring udbudsmaterialet, og opfordrer derfor leverandører i markedet til indgå i en skriftlig dia-log omkring udbudsmaterialet.

Udbudsmaterialet:

Rigspolitet har sammen med dette brev offentliggjort kontrakt samt flere bilag (se nedenstående bilag-soversigt). Udbudsmaterialet er ikke komplet og foreligger ikke i endelig form. Det er således alene et udkast. Dette betyder, at materiaelet eventuelt vil blive tilpasset inden udbuddet bliver offentliggjort.

Proces:

Det er gratis at deltage i dialogen. Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige materiale. Bemærk, at dette brev ikke er en anmodning om tilbud, men en anmodning om bemærkninger til ud-budsmaterialet.


Skriftlige bemærkninger udfyldt i Bilag A skal sendes til mjo076@politi.dk. I bedes sende skriftlige bemærkninger til udbudsmaterialet senest fredag d. 15. november 2019 kl. 13.00.

Hvis det vurderes nødvendigt, forbeholder Rigspolitiet sig retten til at afholde opfølgende møder med udvalgte leverandører. I givet fald vil Rigspolitiet sikre, at de udvlagte leverandører udgører et repræsenta-tivt udsnit af markedet.

På forhånd tak for jeres deltagelse

Dokumenter:

• Bilag A: Bemærkninger til udbudsmaterialet

• Kontrakt

• Bilag 0 Defintioner

• Bilag 1 Tidsplan

• Underbilag 1a Leverandørens tidsplaner

• Bilag 2 Kravspecifikation

• Bilag 3 Priser og betalingsforpligtelser

• Bilag 5 Servicemål 

• Bilag 7 prøver

• Bilag 9 Ændringshåndtering

• Bilag 12 Sikkerhed

• Underbilag 12a Leverandørens løsningsbeksrivelse vedrørende sikkerhed

• Bilag 13 Kundes IT-miljø