Markedshøring på udbud af flytteydelser

Open/public
Start date: 26-02-2019 - 00:00
End date: 05-03-2019 - 23:59

Udbud af flytteydelser til SDU. Der gennemføres høring af materialet inden offentliggørelse. Vi vil gerne bede om jeres kommentarer til kravspecifikationen og egnethedskravene.

26. Februar 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Kravspecifikation
Øvrige kommentarer

Er der øvrige kommentarer eller spørgsmål til kravspecifikationen, og den dertil knyttede bilag?

26. Februar 2019 - Erkan Ozokcu, SDU
Questions
Egnethedskrav
Egnethedskrav til udbudsbetingelserne

SDU påtænker at stille egnethedskrav som er relevante i forhold til ydelsen.


Egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

- Tilbudsgiver skal som minimum have en samlet omsætning på 30 mio. DKK ekskl. moms. i de seneste tre afsluttede regnskabsår.

- Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation af en gyldig erhvervsansvarsforsikring.


Egnethedskrav til teknisk og faglig formåen:

- Minimum tre sammenlignelige referencer indenfor de seneste tre år.

Ved sammenlignelig reference menes:

- Tilbudsgiver skal i én flytning have foretaget flytning af minimum 20 administrative arbejdspladser. En administrativ arbejdsplads er defineret som en kontorplads, med skrivebord, inventar, IT-udstyr m.v.Giver det anledning til kommentarer? Kan tilbudsgiverne opfylde egnethedskravene?


Er der andre egnethedskrav til økonomisk og finansiel kapacitet og/eller teknisk og faglig formåen, som SDU kan stille til tilbudsgiverne?