Kontrolfunktion mod social dumping

Open/public
Start date: 18-12-2013 - 00:00
End date: 28-02-2014 - 23:59
12. FEBRUAR 2014:
UDKAST TIL KRAVSPECIFIKATION ER NU TILGÆNGELIGT TIL KOMMENTERING OG KAN FINDES UNDER FOKUSOMRÅDET "UDKAST TIL KRAVSPECIFIKATION". FRIST FOR KOMMENTERING ER DEN 19. FEBRUAR 2014 KL. 12.
 
DER VIL LØBENDE BLIVE OPLOADET MATERIALE TIL KOMMENTERING OG DIALOG. 
 
Københavns Kommune har besluttet at skærpe indsatsen mod social dumping, og har i den forbindelse besluttet, at der skal indgås aftale med en ekstern enhed, som skal foretage kontroller arbejdspladser.  

Der har ikke tidligere været udbudt en tilsvarende ydelse. Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. Vi håber, at den offentlig/privat dialog, giver mulighed for input og mulighed for at stille kritiske spørgsmål til materialet.

FOR AT HOLDE DIG OPDATERET MED ÆNDRINGER PÅ DETTE IDE-UDBUD, EKSEMPELVIS VED NYT MATERIALE FRA KØBENHAVNS KOMMUNE, ER DET VIGTIGT AT DU OPRETTER DIG SOM BRUGER OG ABONNERER PÅ IDE-UDBUDDET
 
Leverandørmøde:
 
Interesserede tilbudsgivere indkaldes til leverandørmøde den 15.1 eller 16.1. Tilmelding kan ske til Lykke Møller, mail: c63p@okf.kk.dk, senest fredag den 10. 1.  
 
Endelig tidspunkt for mødet vil blive meldt ud umiddelbart efter sidste tilmeldingsfrist.
 
Baggrundsmateriale til mødet kan findes på:
 
Borgerrepræsentationens behandling den, pkt. 4:


Borgerrepræsentationens behandling den 28. 11, pkt. 6:

 

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage. Du kan oprette dette i øverste højre hjørne af skærmen.


FREMGANGSMÅDE:

1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på

2. Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne

3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.