Prærørsleverancer

Open/public
Start date: 03-03-2022 - 14:00
End date: 25-05-2022 - 12:00

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: Leverance af ligerør og kappesamlinger. Herunder enkeltrør og twinrør i serie 2 og 3 isoleringsklasse. Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred og Faxe er frivillig)


• Delaftale 2: Leverance af fleksible rør og fittings. Herunder fleksible rør og preskoblinger. Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred og Faxe er frivillig).

18. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Dette vil blive vores udgangspunkt til prisregulering, medmindre vi der kommer indsigelser.

Leverandøren angiver de prisindekser, der anvendes for løbende prisregulering. De angivne prisindeks skal dække følgende 4 materialer og vægtes således:

Stål – 42%

PE – 18%

Polyol – 10%

Isocyanat – 15%

De sidste 20% af prisen vil ligge fast, og vil ikke reguleres.

Regulering beregnes i forhold til de prisindekser som leverandøren fremsendte ved tilbudsafgivelse og ny dokumenteret prisindeks således: (Pris*nye indeks) / gammelt indeks).

Leverandørens bilag af de givne prisindekser opgjort senest 5 dage før tilbudsfristen, anvendes som indeks 100. Prisindeks kan f.eks. være PEI index for HDPE pipe 100 eller andre officielle indeks. De valgte indeks skal godkendes af ordregiver.

Prisregulering sker ud fra leverandørens fremsendte indekstal pr. kvartal og er det senest opdaterede prisindeks tal. Ved leverandørens manglende fremsendelse af dokumentation af prisindeks, vil ordregiver fremsende en rykker. Ved fremsendelse af anden rykker fra ordregiver, udløses en bod på 10.000 kr.

Der skal ske dokumenterede prisreguleringer hver 3. måned. Leverandøren skal fremsende udskrift af deres valgte prisindeks pr. kvaltal 1. 2. 3. og 4. og den nye pris træder i kraft 14 dage efter. Første prisregulering skal ske med virkning fra det 1. kvartal efter tilbudsfristen [indsæt dato] og herefter hvert kvartal (reguleringstidspunktet).