Prærørsleverancer

Open/public
Start date: 03-03-2022 - 14:00
End date: 25-05-2022 - 12:00

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

• Delaftale 1: Leverance af ligerør og kappesamlinger. Herunder enkeltrør og twinrør i serie 2 og 3 isoleringsklasse. Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred og Faxe er frivillig)


• Delaftale 2: Leverance af fleksible rør og fittings. Herunder fleksible rør og preskoblinger. Kalundborg og Ringsted anvender aftalen. (Odsherred og Faxe er frivillig).

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
Pkt. 6.1

Pkt. 6.1 – Er disse økonomiske minimumskrav, proportionelle i forhold til udbuddet?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
Pkt. 6.2

Pkt. 6.2 – Er disse tekniske minimumskrav proportionelle i forhold til udbuddet?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udbudsbetingelserne
Pkt. 7

Pkt. 7 – Er det gennemsigtigt hvad i bliver vurderet på?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7.1

Pkt. 7.1 – Skal der være noget minimum i forhold til ordre størrelse? Vil et leveringsgebyr på ordre under f.eks. 500kr. give løse denne problemstilling?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7.2

Pkt. 7.2 – Hvor tit skal prisreguleringerne finde sted grundet markedets nuværende situation?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7.2

Pkt. 7.2 – ”Delaftale 1, 2 og 3” findes der et eller flere indeks i forhold til prisregulering der kan repræsentere disse varegrupper?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 0.1.2

Pkt. 0.1.2 – Maks driftstryk over 10 bar, kan dette øges?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 0.1.4

Pkt. 0.1.4 – ”Fugtovervågningssystemet af typen ”Nordic” eller tilsvarende” – Hvilke andre overvågningssystemer findes der? Og hvad kan det betyde?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 0.2.2

Pkt. 0.2.2 – Kan disse krav til leveringen lade sig gøre i den nuværende situation?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 3.1

Pkt. 3.1 – Drift temperaturen og tryk, hvor langtid må den køre med den temperatur?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 3.2

Pkt. 3.2 – Drift temperaturen og tryk, hvor langtid må den kører med den temperatur?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Kravspecifikation
Pkt. 3.3

Pkt. 3.3 – Hvad er de lavet til i forhold til tryk og temperatur i forhold til norm?

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Tilbudslisten
Generelt

Generelt – Gerne kommentere på det spænd vi har på produkterne. Her tænkes der særligt på om der er nogle mangler i forhold til mindste og største mål, og om der er nogle mål vi ikke har fået med.

3. Marts 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Tilbudslisten
Varegrupper

Varegrupper – Er der nogle varegrupper hvor der forventes en udvikling, der gør nogle varelinjer overflødige og nye evt. skal tilføjes?

4. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 9.3 Returvarer

Vi lægger op til denne variant i forhold til returvarer, og vi vil gerne have jeres besyv med i forhold til trappemodellen:

Har ordregiver foretaget en fejlbestilling, kan denne returneres i op til 1 år efter levering, hvis produkterne og emballagen er intakt. Returnering sker for ordregivers regning. Leverandøren skal hurtigst muligt herefter sende en kreditnota på jf. nedenstående trappemodel det af det fulde beløb til ordregiver.

Trappemodel ved fejlbestilling:

• Returnering inden 30 dage – 90% af det fulde beløb

• Returnering inden 120 dage – 85% af det fulde beløb

• Returnering inden 210 dage – 80% af det fulde beløb

• Returnering inden 300 dage – 75% af det fulde beløb

• Returnering inden 365 dage – 70% af det fulde beløb

Hvis leverandøren har foretaget en fejllevering, eller den leverede vare er beskadiget, skal leverandøren erstatte varen eller kreditere det fulde beløb. Leverandøren afholder omkostningerne herved. Hvis emballagen er brudt, og dette har betydning for varens beskaffenhed, er leverandøren forpligtet til at betale et forholdsmæssigt afslag.


4. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Udkast til rammeaftale
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Prisregulering:

Vi er lægger frem til at 3 måneders regulering, hvor leverandøren skal stå for reguleringen.

Prisreguleringen skal ske efter en generel reguleringsnøgle, der som udgangspunkt består af de 4 hovedmaterialer på tilbudslisten.

Disse 4 er Stål, PE, Polyol og Isocyanat.

Vores forslag til prisreguleringsvægtning er 2 bud:

Bud 1 :

  • Stål - 52,5%
  • PE - 22,5%
  • Polyol - 10%
  • Isocyanat - 15%

Bud 2:

  • Stål - 42 %
  • PE - 18%
  • Polyol - 8%
  • Isocyanat - 12%
  • Fast del - 20%
Vi vil gerne have nogle kommentarer på disse vægtninger, om det efter jeres indsigt i produkterne, også er den rette fordeling af materialer.18. Maj 2022 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Pkt. 7.2 - Prisregulering

Dette vil blive vores udgangspunkt til prisregulering, medmindre vi der kommer indsigelser.

Leverandøren angiver de prisindekser, der anvendes for løbende prisregulering. De angivne prisindeks skal dække følgende 4 materialer og vægtes således:

Stål – 42%

PE – 18%

Polyol – 10%

Isocyanat – 15%

De sidste 20% af prisen vil ligge fast, og vil ikke reguleres.

Regulering beregnes i forhold til de prisindekser som leverandøren fremsendte ved tilbudsafgivelse og ny dokumenteret prisindeks således: (Pris*nye indeks) / gammelt indeks).

Leverandørens bilag af de givne prisindekser opgjort senest 5 dage før tilbudsfristen, anvendes som indeks 100. Prisindeks kan f.eks. være PEI index for HDPE pipe 100 eller andre officielle indeks. De valgte indeks skal godkendes af ordregiver.

Prisregulering sker ud fra leverandørens fremsendte indekstal pr. kvartal og er det senest opdaterede prisindeks tal. Ved leverandørens manglende fremsendelse af dokumentation af prisindeks, vil ordregiver fremsende en rykker. Ved fremsendelse af anden rykker fra ordregiver, udløses en bod på 10.000 kr.

Der skal ske dokumenterede prisreguleringer hver 3. måned. Leverandøren skal fremsende udskrift af deres valgte prisindeks pr. kvaltal 1. 2. 3. og 4. og den nye pris træder i kraft 14 dage efter. Første prisregulering skal ske med virkning fra det 1. kvartal efter tilbudsfristen [indsæt dato] og herefter hvert kvartal (reguleringstidspunktet).