Markedsdialog vedr. kommende udbud af pædagogiske vikarydelser

Open/public
Start date: 08-07-2024 - 15:00
End date: 16-08-2024 - 12:00

I forbindelse med det kommende udbud af pædagogiske vikarydelser gældende for Aalborg, Brønderslev og Læsø Kommuner, ønsker kommunerne at få markedets kommentarer til dele af udbudsmaterialet.

Derfor offentliggøres udkast til:

- Rammeaftale

- Kravspecifikation

- Kvalitetsbesvarelse

Vi ønsker at få tilbagemeldinger/kommentarer på alle slags forhold. Det kan fx være fordyrende, irrelevante eller uforståelige forhold.

Tilbagemeldinger kan fremsendes via Comdia eller på mail: rmm@aalborg.dk


På forhånd tak for hjælpen.

Mvh

Rebekka Møller

Udbudsjurist, Aalborg Kommune

15. Juli 2024 - Vicky Korff, CARELINK A/S
Idea
Input til markedsdialogen

1) Det bør fremgå, hvor mange leverandører, Aalborg Kommune ønsker at tilvælge på opgaven

2) Hvordan vægtes hhv. pris og kvalitet i udbuddet?

3) Hvordan forventes udbuddet prissat?

4) Bod: Bod bør ikke afregnes på flere måder (dvs. både på forsynings-/dækningsgrad og manglende dækkede vagter, som det lige nu er tilfældet i materialet), men kun én, og det bør være på forsynings-/dækningsgrad, som også leverandøren forpligter sig på i kvalitetsbesvarelsen med angivelse af et tal (Leverandøren vil ellers gardere sig og sætte en højere pris end nødvendigt, hvilket ikke kommer Aalborg Kommune til gode)

5)  Er det korrekt forstået, at man har hele 24.000 anslag - dvs. ca. 10 sider - til kvalitetsbesvarelsen? I så fald synes dette ikke hensigtsmæssigt og bør forkortes for at opnå mere transparens og sammenlignelighed på tværs af tilbud

6) Vi savner beskrivelse af de bestillersteder/institutioner, der skal benytte sig af aftalen i praksis

7) Prisregulering (rammeaftalen): Der bør være mulighed for tilbageregulering, da man i det private er gået over til prisforhandling hvert 2. år (ellers må vi som leverandør garderes os og lægge det ovenpå prisen, som vil blive dyrere end nødvendigt for Aalborg Kommune)

8) Kvalitetsbesvarelsen: Læg evt. vægt på ISO- og miljøcertificering hos leverandørerne (efterlevelse af kvalitetskrav og miljøkrav)

9) Hvad er opgaven estimeret til af værdi? Stil evt. krav til leverandøren ift. økonomi/størrelse (soliditet, egenkapital, omsætning m.v.)

10) Responstid: Denne bør afhænge af, hvor mange leverandører, der vælges til opgaven. Responstiderne kan være udfordrende, i det efterlevelse af dem kræver, at vikarerne hele tiden har telefonen ved hånden i stedet for fokus på arbejdet med borgeren

11) Aalborg Kommune vil få den bedste leveringsgrad og den bedste pris ved valg af én leverandør