Mariagerfjord Kommune anmoder markedet om informationer, omkring mulige systemer til Mobile Device Management.

Consultation
Start date: 23-01-2024 - 12:00
End date: 06-02-2024 - 12:00

OBS!! 

Der kan kun uploades ET dokument på en høring. Hvis der skal afleveres flere dokumenter kan de samles i EN zip fil.

Kommunens mobile enheder håndteres i dag tre forskellige steder i organisationen: IT står for administration og indkøb af mobile enheder til størstedelen af organisationen. Men på ældreområdet og skole-/dagtilbud indkøbes og administreres bl.a. undervisningsenheder og plejepersonalets enheder decentralt. Kommunen er i gang med at afdækning mulighederne for samling af opgaven i en afdeling eller om det forsat vil være fordelagtig at fasthold den nuværende organisering.


I det nuværende setup er der både forskel på, hvilke mobile enheder, der må indkøbes, og hvilke systemer, der benyttes til at administrere enhederne. ITs og skole/dagtilbuds setup er udelukkende bygget op omkring iOS-enheder (Apple), hvorimod der på ældreområdet anvendes både Androids- (primært Samsung) og iOS-enheder.


Markedet opfordres derfor til, at svar på vedhæftede dialogskema samt fremsende øvrigt relevant materiale. Herunder meget gerne cases med sammenlignelige kunder/behov.Attached documents