Høring af udbudsmateriale forud for udbud af planteservice og planter til KomUdbud

Consultation
Start date: 04-07-2024 - 14:00
End date: 21-08-2024 - 12:00

KomUdbud ønsker at foretage en høring af udbudsmaterialet vedr. det kommende udbud på levering af planteservice og planter.


Der er nu lagt materiale op i Comdia, som vi meget gerne vil have jeres kommentarer til.


Der er uploadet et følgebrev til høringen med kommentarer til udbudsmaterialet samt nogle specifikke spørgsmål, som vi gerne vil have tilbagemeldinger på. Der er mulighed for at uploade kommentarer til materialet i Comdia.


Høringskommentarer bedes angives under "Send høringssvar" i Comdia.