Høring af udkast til tilbudsliste på beskæftigelsesmaterialer

Consultation
Start date: 19-12-2022 - 12:00
End date: 11-01-2023 - 10:00

Rebild Kommune forventer at udbyde beskæftigelsesmaterialer til kommunerne i Jysk Fællesindkøb. Udbuddet forventes offentliggjort i 2023.  

Rebild Kommune har på baggrund af det historiske forbrug i kommunerne udarbejdet udkast til en tilbudsliste. Potentielle tilbudsgivere bedes kommentere udkastet med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.  

Om tilbudslisten er udformet kommercielt fornuftigt, så potentielle tilbudsgivere kan byde ind på alle varelinjer? 

(Uddyb gerne besvarelsen)