Erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, sikkerhedssko/støvler og arbejdssko/støvler

Open/public
Start date: 26-02-2013 - 00:00
End date: 21-04-2013 - 23:59
Genudbud på rammeaftale vedr. levering af erhvervsbeklædning

Københavns Kommune har i forbindelse med genudbud af erhvervsbeklædning, sportsbeklædning, arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

Dialogen på platformen offentlig-privat dialog suppleres med et leverandørmøde den 22. marts 2013, hvor interesserede leverandører kan møde projektlederne, komme med gode ideer til, hvorledes ydelsen skal udbydes mv. 

Yderligere informationer vil fremgå af kommunens hjemmeside på følgende link:


Materialet, som lægger til grund for dialogen er en kopi af det tidligere materiale og dermed i udkastform.

Udbud af erhvervsbeklædning forventes at omfatte følgende ydelser:
• Arbejdsbeklædning (bredt sortiment) inkl. tryk/broderi/tilpasning
• Skærebeklædning og tilbehør inkl. tryk/broderi/tilpasning
• Sportsbeklædning inkl. tryk/broderi/tilpasning
• Rengørings- og kantinebeklædning inkl. tryk/broderi/tilpasning
• Arbejdssko/støvler og sikkerhedssko/støvler

Områderne vil blive udbudt som delaftaler, evt. i de 5 ovenstående opdelinger.

Er du interesseret i at komme med input og kommentarer til det foreløbige materiale vedr. Genudbud på rammeaftale vedr. levering af erhvervsbeklædning kan du gå til Idé-udbud via nedenstående link:


På baggrund af kommentarer fra markedet reviderer Københavns Kommune materialet. Det reviderede materiale lægges op på platformen til kommentering, hvilket forventes at være primo april.

Københavns Kommune er interesseret i dialog, men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. 

FREMGANGSMÅDE:
1. Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på
2. Klik på en kategori i venstre side og læs teksten på denne
3. Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til denne kategori.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.
opret dig som bruger her:


Der kan kommenteres på materialet i perioden 26. februar 2013 – 21. april 2013.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgår af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.
16. April 2013 -
Questions
Tilbudsskema 2
Delaftaler

Udbuddet foreslås delt op på 7 delaftaler - arbejdsbeklædning, skærebeklærning, sportsbeklædning inkl. sko, rengørings- og profilbeklædning, sko/støvler og sikkerhedssko/støvler, profilbeklædning og strik, flourescerende.

Hvad er markedets holdning til antal delaftaler? Er der for få/mange?
Anser markedet opdelingen ift. medarbejdergrupper, som værende den rette eller skal der laves yderligere/andre opdelinger?

16. April 2013 -
Questions
Kravspecifikation
Mindstekrav omkring fuld levering af alle Ydelser pr. delaftale

Ift. det tidligere udbud er sortimentslisten blevet afkortet. Det foreslås, at mindstekravet omkring, at tilbudsgivere, der ønsker at byde ind på en delaftale, SKAL kunne levere samtlige Ydelser, der fremgår af delaftalen, fastholdes.

Kan markedet efterkomme dette ønske, nu hvor sortimentet pr. delaftale er blevet mindre?

16. April 2013 -
Questions
Tilbudsskema 2
Sortimentsbredde

Sammenlignet med det tidligere udbud, er sortimentet blevet afkortet. Er sortimentet for bredt/smalt? Mangler der Ydelser?
Understøtter den nye sortimentsliste og kravspecifikation, at tilbudsgivere kan tilbyde forskellige produkter? Eller mener markedet, at der fortsat stilles for mange mindstekrav til de enkelte Ydelser, som begrænser markedet i at kunne tilbyde præcis de Ydelser, som markedet vurderer at være de rette? 

16. April 2013 -
Questions
Kravspecifikation
Mindstekrav

Kan markedet efterleve de i kravspecifikationen fastsatte mindstekrav, herunder mindstekrav til kvalitet, jf. pkt. 6.1?

16. April 2013 -
Questions
Tilbudsskema 2
Delaftaler

Under spørgsmål/svar fasen i det tidligere udbud blev der stillet mange spørgsmål til produkternes funktion.

Understøtter den nye sortimentsliste og kravspecifikation, at markedet kan identificere produkternes funktion?

17. April 2013 -
Idea
Tilbudsskema 1
Leveringsbetingelser

Idet leverandøren ved kalkulering, med franko leveringer ikke ved hvormange enheder der skal sendes, er man nød til at kalkulere med enkelte enhederKK egentlig "snydt" KK vil helt klart spare penge hvis man enten laver ab leverandørens lager i Danmark, eller
 giver mulighed for eksempelvis to priser 1-4 par og f.eks 5 par +
(Ihvertfald i tilfældet med fodtøj/tilbehør)

18. April 2013 - Anonymous
Questions
Tilbudsskema 2
Størrelses angivelse

Vedr. krav 6.2 arbejds- og sikkerhedsfodtøj, beskrives der et MK krav med hensyn til str. angivelse for herre 39-48, dame 35-43 samt mulighed for bestille specialstørrelser 49-52 til herre og 34-45-45 til damer.

For at Københavnskommune får bredest mulig udvalg foreslås følgende:

Herre str. 41-48, specialstørrelser 39-40 samt 49-50

Damer str. 36-41, specialstørrelser 34-35 samt 42-44

19. April 2013 -
Questions
Tilbudsskema 2
Fastholdelse af mindstekrav om at samme produkt ikke må tilbydes på flere sub.nr.

I det tidligere udbud var det ikke tilladt at tilbyde samme produkt på flere varelinjer.

I dette udbud overvejes om et tilsvarende mindstekrav skal fastholdes. Kan markedet leve op til et mindstekrav om, at der ikke må tilbydes samme produkter på flere sub.nr.? Baggrunden herfor er at sikre, at der fortsat er en smule valgfrihed.