Kirkegaardssystem til København, Aarhus og Odense kommune

Open/public
Start date: 23-10-2015 - 00:00
End date: 09-11-2015 - 23:59

Velkommen til Københavns Kommunes dialog vedr. kirkegårdssystem til København, Aarhus og Odense.

Baggrund:

Københavns kommune nuværende kontrakt for deres Kirkegårdssystem er udløbet, hvorfor Københavns kommune skal i udbud. Da kommunerne arbejder sammen om det nuværende system, valgte Aarhus og Odense at gå med i udbuddet.

RFI’en skal give kommunerne en ide om og en pejling af hvad der i dag findes af nye teknologier der kan afhjælpe de forretningskritiske problematikker inden for domænet. Dette skal danne baggrund for både kravspecifikationen og udbuddet som helhed.

Da der er tale om en længere kontraktperiode, på op til 10 år, vil kunden gerne sikre sig at Kirkegårdssystemet baseres på den nyeste teknologi for at understøtte deres forretning mest effektivt og således at kunden ikke sidder tilbage med et forældet Kirkegårdssystem under kontraktperioden.

Grundlaget for udarbejdelsen af RFI’en er således, at kunden ønsker at få belyst hvad markedet, i dag, kan tilføre af løsninger der imødekommer kundens samlet forretningsbehov. 

For de leverandører, der deltager i RFI-processen, er besvarelsen af RFI den primære mulighed for at præsentere leverandørens løsning, holdt op imod kommunernes definerede forretningsbehov og tekniske forudsætninger. Besvarelsen har ikke indflydelse på valg af leverandør i forbindelse med det kommende udbud.

Deltag i dialogen

For at deltage i dialogen skal du:

1.       Log ind/Opret dig som bruger på www.comdia.com og vælg den dialog du ønsker at deltage i,

2.       Læs vedhæftede dokument og spørgsmål,

3.       Herefter kan du oprette idéer, spørgsmål eller kommentarer direkte til de enkelte fokusområder.

Bemærk venligst at den samlet RFI med alle spørgsmål kan downloades fra menuen dokumenter i venstre side. 

   
Attached documents