Revisions- og skatterådgivning

Open/public
Start date: 19-12-2012 - 00:00
End date: 11-03-2013 - 23:59
Kære leverandører

Vi takker for jeres interesse for Københavns kommunes revisionskonsulentudbud og for deltagelsen på møderne d. 5. og 19. december. 

Vi går nu for alvor i gang med at se på behov, design og løsninger. Hertil har vi brug for jeres bidrag og vi ser frem til samarbejdet på Offentlig-Privat dialog. 

Københavns kommune vil i løbet af januar afholde interne arbejdsgruppemøder, hvor vi vil diskutere de principielle spørgsmål omkring revisionskonsulentaftalerne og vi vil løbende publicere vores spørgsmål og løsninger på portalen til diskussion.
 
De bedste hilsner og med ønsket om et godt samarbejde

Cecilie Førby og Maj Calmer Kristensen 

Forord

Københavns Kommune (KK) skal i forbindelse med budget 2014-2015 udbyde en række indkøbspakker. 
Det har tidligere vist sig, at udbud af revisionskonsulentydelser kan være vanskeligt.
 
Københavns Kommune vil derfor gerne indgå i dialog med leverandørmarkederne i forhold til det forekommende udbud, samt inddrage de forskellige brancher i udbudsprocessen. Vi ønsker at skabe et paradigme, for hvordan revisionskonsulentudbud bedst gennemføres. I hele udbudsprocessen vil vi indgå en webbaseret offentlig/privat dialog, hvor markedet kan komme med input samt stille kritisk spørgsmål til udbudsmaterialet. Det vil forhåbentligt resultere i øget konkurrence, samt et udbudsmateriale som markedet kan honorerer. 

KK vil udbyde revisions- og skatterådgivning med henblik på indgåelse af fælles obligatoriske indkøbsaftale. Der omsættes for ca. 8 mio. årligt. Hovedregnskabet er ikke en del af udbuddet.  

Kategorier/Fokusområder 

Kravspecifikation

Kravspecifikationen beskriver hvad Københavns Kommune forventer af tilbudsgiver. Tilbudsgiver bedes kommentere kravspecifikationen, således at KK kan få udarbejdet en kravspecifikation der sikrer høj kvalitet og konkurrence. 
Hvilke kategorier er der indenfor revisions- og skatterådgivning (revisionskonsulentydelser som ikke er omfattet af hovedregnskabet)?

Hvordan kan de forskellige kategorier puljes/deles?

• Arme og ben (fx projekter der kan løses af en konsulent, som har en HD og 2 års erfaring)

• Erklæringsydelser (tilskudsregnskaber)

• Rådgivning (?)

Hvordan adskiller rådgivning sig fra i forhold til at rådgive en offentlig virksomhed contra en privat virksomhed?

Udvælgelseskriterier (egnethed)

Udvælgelseskriterierne skal bruges til at vælge, hvilke virksomheder som er bedst egnet til at afgive tilbud. Egnethed vurderingen vil bl.a. blive foretaget på baggrund af finansiel formåen og erfaringer. 
Hvordan skal en referenceliste udformes, således at den afspejler kompetencer indenfor det udbudte område?

Tildelingskriterier

Tildelingskriterierne skal anvendes til, at finde et antal leverandører som skal tilknyttes rammeaftalen. Det overordnede tildelingskriterium er ”det økonomiske mest fordelagtige” tilbud. Hvor underkriterierne vil være primært kvalitet og pris. 

Hvilke kriterier giver den bedst egnede mulighed for at vinde?