Udbudssystem

Open/public
Start date: 22-11-2012 - 00:00
End date: 19-12-2012 - 23:59

Om opgaven

Kommunerne i Fællesudbud Sjælland arbejder p.t. på at skulle udbyde en kontrakt på et udbudssystem, der skal anvendes af kommunerne i indkøbsfællesskabet. Kontrakten skal efter planen indgås i andet kvartal 2013.

Arbejdsgruppen bag udbuddet har nu udarbejdet udkast til udbudsbetingelser, udkast til kravspecifikation, udkast til kontrakt og udkast til et bilag 5, der beskriver de oplysninger, som arbejdsgruppen p.t. forventer at lægge vægt på ved evalueringen af underkriteriet brugervenlighed.

Baggrunden for at dokumenterne sendes i ide-udbud på Offentlig Privat Dialog er, at Fællesudbud Sjælland ønsker input fra markedets aktører, der kan sikre mulighed for fremtidssikrede løsningsforslag, og som kan synliggøre problemstillinger, som Fællesudbud Sjælland ikke selv har tænkt over. Endelig ønsker Fællesudbud Sjælland viden om, hvorvidt der i kravspecifikationen er opstillet unødigt fordyrende krav/ønsker.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Fællesudbud Sjælland kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i udbuddet af udbudssystemet, men at indkøbsfællesskabet på ingen måde er forpligtet hertil.