Donation af værnemidler - modtagere søges

Consultation
Start date: 10-07-2023 - 15:00
End date: 20-07-2023 - 12:00

I forbindelse med håndteringen af COVID-19-pandemien er der foretaget omfattende indkøb af såkaldte ”værnemidler”, der anvendes til at reducere risikoen for smitte. Begrebet ”værnemidler” omfatter en lang række produkter, herunder desinfektionsmidler (sprit og sæbe mv.), handsker, kitler, heldragter, forklæder, masker, mundbind og visirer.

For at opfylde de statslige måltal for lagerbeholdninger af værnemidler er der efter anvisning indkøbt værnemidler af Aarhus Kommune. Efterfølgende besluttede staten at nedbringe de statslige måltal for værnemidler, og konsekvensen heraf blev en overkapacitet, der sammen med en tendens for et generelt mindre forbrug af værnemidler, har skabt behov for konkret håndtering af overkapacitet.

Det er konstateret, at der er en overskudskapacitet på lagrene, der varetages af Aarhus Kommune, og denne overskudskapacitet ønskes nedbragt på den bedst mulige måde med størst potentiale for nyttiggørelse. Forud for denne annoncering, har Aarhus Kommune ved offentlig annoncering af 16.06.2023 søgt at nedbringe overskudskapaciteten via salg. Den del af overskudskapaciteten, som det ikke har været mulig at sælge, ønsker Aarhus Kommune nu at donere til humanitære og almengørende organisationer beliggende i Danmark, der ikke udøver erhvervsmæssig aktivitet i Danmark eller EU. Der er tale om en ren donation, det vil sige, at Aarhus Kommune ikke modtager en modydelse for de donerede produkter.

På baggrund heraf offentliggøres nærværende materiale med henblik på donation af overkapacitet af almindelige værnemidler fra lagrene til humanitære og almengørende organisationer beliggende i Danmark, der ikke udøver erhvervsmæssig aktivitet i Danmark eller EU.

Det bemærkes, at nogle af de udbudte produkter har overskredet sidste anvendelsesdato, mangler en holdbarhedsdato eller holdbarhedsdatoen vil blive overskredet inden produkterne kommer donationsmodtager i hænde, og der er derfor begrænsning i anvendelsen af disse produkter. Donationsmodtager skal dokumentere, at anvendelsen af produktet sker, som beskrevet af donationsmodtager jf. afsnit 6.3. pkt. b til andet formål end medicinsk udstyr eller medicinsk brug inden for EU.


Der afgives tilbud ved at indsende de efterspurgte dokumenter via 'Opret høringssvar'. Der kan kun uploades én fil pr. tilbud (høringssvar,) hvorfor de efterspurgte dokumenter bedes afleveret i én zippet mappe. Der kan afleveres flere tilbud (høringssvar) inden for fristen d. 20/07-23 kl. 12.00.


Hvis der er spørgsmål i forbindelse med denne proces, så tag kontakt til René Gervig Hansen, udbudskonsulent, på tlf. 4187 2055.