50.96 Bleer - Teknisk dialog nr. 2

Open/public
Start date: 01-09-2017 - 00:00
End date: 15-09-2017 - 23:59
 

50.96 Bleer Teknisk dialog nr. 2 – for potentielle tilbudsgivere

Indbydelse til ekstra teknisk dialog vedr. SKI’s kommende aftale på bleer

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til at deltage i skriftlig teknisk dialog på udbuddet af en fælleskommunal forpligtende aftale på bleer. 

Den tekniske dialog har alene til formål at give SKI input til udbudsmaterialet baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog for at sikre, at den kommende rammeaftale for bleer bliver udformet på en kommerciel fornuftig måde, og afspejler kundernes behov samt markedet for bleer.

SKI ønsker i den ekstra tekniske dialog særligt at kvalitetssikre de dele af udbudsmaterialet, der knytter sig til produkter og levering.

SKI håber derfor, at potentielle tilbudsgivere og andre interesserede virksomheder vil benytte sig af lejligheden til at sætte sig ind i materialet og melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Den tekniske dialog løber fra den 1. september 2017 og frem til og med den 15. september 2017 kl. 16:00.

Der er tidligere udsendt vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 5. januar 2017.

Generelt om udbuddet 50.96 Bleer

Udbuddet gennemføres på vegne af en række kunder, der forud for udbuddet har forpligtet sig til at gøre brug af den udbudte rammeaftale. Udbuddet opdeles i 2 delområder:

•                          Delområde 1 Bleer med bevilling (delaftale 1) 

•                          Delområde 2 Bleer til børneinstitutioner og dagplejere (delaftale 2-6)

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale kunder, men SKI´s øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af det endelige udbudsmateriale, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner, der har forpligtet sig til at bruge sortimentet på aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.

Der kan læses mere om de forpligtende aftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL og en række kommuner her

Tilgængelige dokumenter

Den tekniske dialog er baseret på følgende dokumenter, der kan downloades via menuen til venstre, under punktet ”Dokumenter”.

Generelt

  • Teknisk dialog nr. 2 (vejledning, kort beskrivelse af centrale elementer i udbuddet og spørgsmål til potentielle tilbudsgivere)

Delaftale 1

  • Bilag VII Periodekøbskontrakt (aftale mellem kunde og leverandør)

  • Bilag VII.A Kravspecifikation

  • Bilag VII.B Leverandørens tilbud (tilbudsliste)

Delaftale 2-6

  • Bilag VII Rammeaftale (aftale mellem kunde og leverandør)

  • Bilag VII.A Kravspecifikation

  • Bilag VII.B Leverandørens tilbud (tilbudsliste)

Potentielle tilbudsgivere opfordres til at melde tilbage med forslag til ændringer, rettelser eller tilføjelser.

Hvordan og hvornår skal input modtages?

Alle svar til den tekniske dialog skal være modtaget hos SKI senest den 15. september 2017 kl.16.00.

Alle svar og tilbagemeldinger sendes pr. mail til Henrik Østergaard: heo@ski.dk.

 

Øvrige opmærksomhedspunkter

Vi gør opmærksom på, at SKI ikke er forpligtet til at imødekomme de indkomne kommentarer m.v. 

Vi vil i processen vurdere lovligheden og hensigtsmæssigheden af alle de indkomne kommentarer og ændringsforslag, herunder hvilke juridiske og kommercielle konsekvenser det vil have at indarbejde dem i udbudsmaterialet.

SKI vil ikke besvare indkomne kommentarer, ændrings forlag, spørgsmål m.v., idet dialogen alene har til formål at give input til udbudsmaterialet, så vi sikrer, at den kommende rammeaftale for bleer bliver udformet så den afspejler kundernes behov og markedet. SKI forbeholder sig dog ret til at henvende sig til potentielle tilbudsgivere for nærmere uddybning af deres kommentarer og ændringsforslag, såfremt disse fremstår uklare eller ufyldestgørende.

Potentielle tilbudsgivere skal være opmærksomme på, at de ved kommentering af materialet accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i det endelige udbudsmateriale eller på anden måde kan offentliggøre det i anonymiseret form. Vi opfordrer derfor til ikke at sende fortrolige oplysninger.

Alle oplysninger og materialer både i denne meddelelse og på hjemmesiden, hvor den tekniske dialog afvikles, er udtryk for SKI’s foreløbige udkast. Vi forbeholder os således ret til at foretage ændringer i alle oplysninger og materialer i det endelige udbudsmateriale bl.a. på baggrund af den tekniske dialog.

Har du spørgsmål vedr. den tekniske dialog er du velkommen til at kontakte udbudskonsulent Henrik Østergaard på tlf.: 51 71 76 49 eller e-mail: heo@ski.dk