Udbud af rammeaftale vedrørende tekniske basisinstallationer

Open/public
Start date: 24-04-2017 - 00:00
End date: 18-08-2017 - 23:59
KEID udbyder en rammeaftale på service og reparation på elforsyningsinstallationer, varmeinstallationer, brugsvandsinstallationer, ventilationsinstallationer, afløbsinstallationer og sprinklerinstallationer i KEIDs ejendomme. Materiale uploades løbende så potentielle tilbudsgivere kan kommentere.   
11. Maj 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Dialogmøde
Slides fra dialogmøde d. 8. maj 2017

Slides fra dialogmødet afholdt mandag d. 8 maj 2017.

24. Maj 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Kontrakten
Regulering af vederlag for ind- og udtagning af ejendomme

 Vedhæftet findes KEIDs udkast til regulering af vederlag ved ind- og udtagning af ejendomme i kontraktperioden. Reguleringsmekanismen er bygget op omkring størrelsen af ejendommene. Der er yderligere vedhæftet et dataudtræk fra vores D&V-system, hvoraf det fremgår, hvorledes dataregistreringen er foretaget.

KEID vil gerne have at potentielle tilbudsgivere forholder sig til følgende spørgsmål:

  1. Er reguleringsmekanismen dækkende?
  2. Vil det være fordelagtigt at have yderligere reguleringsmekanismer, f.eks. på bygningsniveau eller installationsniveau?
  3. Giver ejendomskategoriseringen i forhold til regileringsmekanismen?

Såfrem der er yderligere kommentarer til materialet, modtages de gerne. 

7. Juni 2017 - Anonymous
Questions
Dialogmøde
Spørgsmål til processen

Kære KEID,

efter deltagelse i jeres dialogmøde fremsender vi hermed et par spørgsmål til processen.

Hvornår forventes prækvalifikation? 

Hvad er jeres forventede krav til prækvalifikation herunder krav til referencer, økonomiske nøgletal samt organisation?

Vil der fra jeres side være interessse for samarbejde med et nyetableret selskab med 3 stærke selkaber i ryggen? Vil der i PQ være krav til det nye selskabs historik eller kan selskabet trække på historik, referencer og økonomi fra de bagvedliggende selskaber?

Vil opgaven blive opdelt i områder som det blev nævnt på dialogmødet?

Hvordan kan man ansøge om deltagelse i individuelle dialogmøder? 

24. Juli 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Kravspecifikationen
Materiale til høring - Kravspecifikation

Herved uploades udkast til kravspecifikationen med underbilagene

- Samarbejdsorganisation
- Håndværkerinstruks
- Bodsbestemmelser

Potentielle tilbudsgivere opfordres til af komme med kommentarer til forbedringer og opklaring af uhensigsmæssigheder.  

24. Juli 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsbetingelser
Materiale til høring - Udbudsbetingelser

Herved uploades udkast til udbudsbetingelserne.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til af komme med kommentarer til forbedringer og opklaring af uhensigsmæssigheder.  

2. August 2017 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Kontrakten
Materiale til høring - Kontrakten

Herved uploades udkast til kontrakten.

Potentielle tilbudsgivere opfordres til af komme med kommentarer til forbedringer og opklaring af uhensigsmæssigheder.  

Attached documents