Inkontinens- og børnebleer

Open/public
Start date: 11-12-2012 - 00:00
End date: 21-12-2012 - 23:59
Kommunerne i Fællesudbud Sjælland står for at skulle udbyde en kontrakt indeholdende to delaftaler på henholdsvis inkontinens- og børnebleer. 

I den forbindelse er der udarbejdet en kravspecifikation og rammekontrakt for de to delaftaler, som interesserede leverandører hermed inviteres til at give kommentarer på.

Der er ikke tale om offentliggørelse af udbuddet. Det er kun til høring og kommentering hos interesserede leverandører.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Fællesudbud Sjælland kan vælge at lade idéer og kommentarer fra idé-udbuddet indgå i udbuddet af udbudssystemet, men at indkøbsfællesskabet på ingen måde er forpligtet hertil.
17. December 2012 - Anton Wilkens, Fællesudbud Sjælland
Idea
Kontraktudkast
Punkt 1.12: Betalingsbetingelser

Til orientering er punkt 1.12 blevet ændret fra at være 'løbende måned 30 dage' til at være '30 dage netto'.

Det skyldes lovforslaget af 3. oktober 2012: Lov om ændring af renteloven, lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler, der begrænser offentlige myndigheders muligheder for at kræve mere end 30 dage netto som betalingsbetingelse.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.1.3. emballage

punkt 1. Slet teksten: "..., ligesom den skal være forsynet med let læselig dansk tekst." Da denne står to gange.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.1.4 Sortiment, punkt 2

Foreslås at punktet flyttes til 2.2 Vurderingsparametre (2.2.2 Kvalitet og sortiment), med teksten "Det tilbudte sortiment omfatter produkter til kvinder og mænd samt børn og unge, samt i alle størrelser og sugeevner - små produkter med stor sugeevne og store produkter med lille sugeevne."

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.1.4 Sortiment, punkt 5

I punkt bedes beskrivelse af absorberingstid. Vi gerne gøre opmærksom på at der findes ingen certificeret metode for måling af absorbstider, hvorfor disse er svære at sammenligne.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.1.4 Sortiment, punkt 7

Punktet er velegnet til konkurrenceudsættelse, hvorfor vi foreslår det flyttet til 2.2 Vurderingsparametre, 2.2.2 Kvalitet og sortiment.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.1.5 Produktegenskaber, punkt 4

Vi foreslår, at næstsidste ord i sætningen "...absorbere" udskiftes med "forhindre".

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.2.2 Kvalitet og sortiment, punkt 1

Vi foreslår, at teksten tilføjes blød overflade: "At de tilbudte bleer har en for brugerne, blød overflade samt en diskret og kropsvenlig pasform"

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.2.2 Kvalitet og sortiment, punkt 4

Vi foreslår at tilføje teksten med "og kan sættes på af eet personale".

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.2 Vurderingsparametre; 2.2.2. Kvalitet og sortiment

Vi foreslår følgende punkter tilføjes til 2.2.2. Kvalitet og sortiment:
-          Elasticitet i produkterne – produkterne er forsynet med elastisk materiale ,der giver optimal funktionalitet

-          Lækagesikkerhed - produkternes evne til at holde på urin og afføring for at holde borgerens tøj og sengetøj tørt

-          Brugervenlighed – der vurderes på produkternes evne til at muliggøre selvhjulpenhed samt kvaliteten af instruktion og vejledning på pakker og produkter

20. December 2012 -
Idea
Kravspecifikation
Delaftale 2, afsnit 3.1.3 Sortiment

Det foreslås, at dette krav fjernes, da vådindikatorer er et kvalitetssikringsværktøj til vurdering af korrekt sugeevne på voksenbleer, men har ikke samme relevans for børnebleer, hvor der findes een sugeevne tilpasset barnets urinmængde i det angivne kilointerval og dermed alder. Derfor har Libero fravalgt vådindikator i børnebleer, da den er irrelevant.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Delaftale 2; punkt 3.2.2 Kvalitet

Ad vareprøver:
Det foreslås, at der gives mulighed for at fremsende flere forskellige størrelser, end de på forhånd angivede. Til fordel for både komfort, materialemængde og økonomi har vi et sortiment med flere kilointervaller, som tilgodeser barnets behov i alle faser.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Delaftale 1, midstekrav 2.1.6

2.1.6. opstart og opfølgning. Vi forelår afsnit/pind 3,4, og 5. flyttes til  2.2. Vurderingsparametre punkt 2.2.3. uddannelse.
Overskriften ændres til 2.2.3 uddannelse og kvalitetssikring. de pågældende afsnit er alle nogle der kan tildelses på.

20. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
2.2 Vurderingsparametre 2.2.1. Økonomi

Vi foreslår 2.2.1 Økonomi ændret som i seneste udbud fra Esbjerg kommune, udbud af voksenbleer.

21. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Generelt om materialet

Vi anser høring i forbindelse med udbud som en mulighed for at kunne kommentere evt. uklarheder og gennemsigtighed, sådan at udbudsmaterialet kan blive præciseret. Med hensyn til økonomimodel, mindstekrav og vurderingsparametre har leverandørrunden været et forum for at præsentere ideer til løsningsmodeller, mindstekrav og vurderingsparametre fra forskellige leverandører. Vi anser materialet for gennemarbejdet og meget præcist formuleret.  Vi har kun et par enkelte kommentarer til  delaftale 1 afsnit 2.2.2 Kvalitet og sortiment, punkt 4 og delaftale 2 afsnit 3.1.3 Sortiment   

21. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Delaftale 1, afsnit 2.2.2 Kvalitet og sortiment, punkt 4

Tilbyder skal beskrive ”Hvor høj grad produktet er ergonomisk rigtig for personalet både ved påsætning og aftagning”. Vil udbyder overveje formuleringen?. Det er jo hovedsageligt plejesituationen og medarbejderens forflytningsteknik, som afgør om der arbejdes ergonomisk korrekt og ikke produktet i sig selv. Formuleringen, som er valgt i udbudsmaterialet, tillægger produktet en betydning, som det ikke har.

21. December 2012 - Anonymous
Idea
Kravspecifikation
Delaftale 2, afsnit 3.1.3 Sortiment pkt. 11

Vi anbefaler at krav til vådindikator i børnebleer bibeholdes. Vådindikatorer på børnebleer til institutionsbrug, som her udbydes, er en egenskab, der medvirker til at kvalitetssikre medarbejdernes håndtering af tørhed og velbefindende for børnene. Et fravalg af denne egenskab kan i værste fald betyde øget risiko for hudirritation (ligesom for voksen produkter) og et markant fald i personalets kvalitetsmæssige sikring af børnenes velbefindende.