Høring af udbudsmateriale til tolkeydelser

Consultation
Start date: 09-08-2022 - 11:00
End date: 28-08-2022 - 12:00

Kolding kommune forventer inden længe at offentliggøre et udbud på tolkeydelser for hele kommunen. Vi ville i den forbindelse gerne have inputs, spørgsmål, forslag mv. fra markedsaktører, for at sikre at vores materiale vil være attraktivt at byde ind på.