Markedshøring - Rigspolitiets udbud af morskørsel

Open/public
Start date: 26-06-2020 - 00:00
End date: 03-08-2020 - 23:59

Markedshøring vedrørende Rigspolitiets udbud af morskørsel


Rigspolitiet planlægger at gennemføre udbud vedrørende morskørsel i andet halvår, 2020. Rigspolitiet ønsker derfor at få markedets respons på kravspecifikationen samt eventuelle forslag og bemærkninger til det kommende udbud. Rigspolitiet gennemfører derfor denne markedsundersøgelse. Det er gratis at deltage.


Vær opmærksom på,  at Rigspolitiet i forbindelse med denne høring ikke vil besvare spørgsmål, men blot ønsker potentielle tilbudsgiveres kommentarer og bemærkninger til materialet. Rigspolitiet vil derefter udarbejde det endelige udbudsmateriale til offentliggørelse.


Rigspolitiet er ikke forpligtet til at følge specifikke forslag og ideer. Dialogen vil ikke på nogen måde være bindende for Rigspolitiet i forhold til udarbejdelse af det endelige udbudsmateriale og kan ikke lægges til grund i fortolkningen af det endelige udbudsmateriale.


Høringen vil være åben indtil den 3. august 2020. Det bemærkes at spørgsmål kan besvares "Anonymt", hvilket betyder at det alene er Rigspolitiet, der kan se, hvem afsenderen er. De øvrige deltagere kan kun se svaret. Bemærkninger som ikke ønskes offentliggjort kan sendes til ski006@politi.dk.

26. Juni 2020 - Signe Kisby, Rigspolitiet
Questions
Responstider

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på responstiderne for både akutte og planlagte morskørsler.


1) Er en responstid på f.eks. 90 minutter for akutte morskørsler realistisk? Hvis nej; Hvilken responstid er så realistisk?


2) Bør der gælde forskellige responstider for de forskellige politikredse? Og er der politikredse, hvor responstiden eventuelt kan være kortere? Hvis ja; Hvilke responstider for hvilke politikredse?


3) Er en responstid på max. 12 timer for en planlagt morskørsel operationel? Uddyb gerne hvorfor eller hvorfor ikke?

26. Juni 2020 - Signe Kisby, Rigspolitiet
Questions
Prisregulering

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på, hvilket indeks der skal anvendes ved en eventuel prisregulering.

26. Juni 2020 - Signe Kisby, Rigspolitiet
Questions
Statistik

Rigspolitiet overvejer, at opdele delaftalerne vedrørende akut morskørsel i to tidsrum - kl. 07-19 og kl. 19-07. Rigspolitiet ønsker markedets feedback på denne opdeling.


Se til orientering vedhæftede statistik over Rigspolitiets historiske forbrug.

26. Juni 2020 - Signe Kisby, Rigspolitiet
Questions
Kaskademodel

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på eventuelt at udbyde den planlagte morskørsel efter en kaskademodel.

26. Juni 2020 - Signe Kisby, Rigspolitiet
Questions
Delaftaler

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på den geografisk opdeling i delaftaler (én delaftale pr. politikreds) samt en opdeling i akutte og planlagte morskørsler.

29. Juni 2020 - Signe Kisby, Rigspolitiet
Questions
Kravspecifikation

Rigspolitiet ønsker markedets feedback på det vedhæftede udkast til kravspecifikation.