Indbydelse til markedsdialog

Open/public
Start date: 09-12-2015 - 00:00
End date: 31-12-2015 - 23:59
 

Markedsdialog om potentielt udbud af EAT skolemadsordningen

Københavns Kommunes skolemadsordning EAT skal i større omfang fremme socialøkonomi. I den forbindelse skal dele af ordningen måske i udbud, og vi er interesserede i at tale med leverandører, der potentielt kunne være interesserede i at byde på opgaven. Så tag kontakt til os på el3a@okf.kk.dk Inden 31.12.2015, og vi vil booke jer til et individuelt dialogmøde med arbejdsgruppen i uge1 og 2, i 2016.

Baggrund for markedsdialogen

ØKF, BUF og BIF har nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at afdække hvilken mulig fremtidig organisering af EAT, der bedst tilgodeser aftaleteksten i Københavns Kommunes Budget 2016’s formål om at fremme socialøkonomi.

Arbejdsgruppen ønsker at foretage såvel en juridisk som en markedsafdækning, for at klarlægge kommunens muligheder for udvikling af socialøkonomi i relation til udbud, særligt med den kommende udbudslov i mente. 

Der er derfor behov for at afdække markedspotentialet for private, socialøkonomiske virksomheder inden for det givne område. Arbejdsgruppen ønsker med markedsdialogen særligt at få afklaret, hvordan den reelle konkurrencesituation tager sig ud, samt at få klarlagt, hvilke opgaver af den samlede EAT-skolemadsordning, der egner sig bedst til udbud.

Resultaterne af markedsdialogen vil blive sammenfattet og sammenholdt med den juridiske afklaring af Københavns Kommunes mulighed for udvikling af socialøkonomi, samt gældende standarder for social effekt kvalitet og pris af EAT skolemad.

Vi ønsker at høre fra virksomheder, med interesse i at byde på et eventuelt udbud af EAT skolemad som har et bud på, hvordan opgaven kan løses på et kvalitativt højt niveau med minimum 90% økologiske råvarer indenfor et forretningskoncept med et stærkt element af socialøkonomi.

Om EAT skolemad

EAT er Københavns Kommunes skolemadsordning til 43 folkeskoler og med ca. 15.000 aktuelle kunder i alt. Indenfor de næste 3 år får yderligere 5-6 skoler EAT.

Kunderne forudbestiller og betaler skolemaden i et særligt bestillings- og betalingssystem. Maden produceres i et centralt køkken – EAT-køkkenet – på baggrund af en række menuprincipper. EAT-konceptet er baseret på frisk mad lavet fra bunden, høj kulinarisk kvailtet, 90 % økologi, ernæringskrav tilpasset målgruppen, variation, maddannelse med videre. Maden leveres dagligt til hver skole, hvor maden færdigtilberedes og anrettes i et særligt indrettet modtagekøkken. Der er i alt 47 skoleboder/modtagekøkkener, da fire skoler har to boder. Der produceres ca. 5.500 portioner EAT i alt i gennemsnit pr. dag, op til 7.000 retter på enkelte dage.  

EAT-konceptet er karakteriseret ved, at der er mange indbyrdes afhængigheder og mange involverede parter i kæden fra start- til slutprodukt. Der er derfor udviklet særlige procedurer og en specifik rollefordeling for håndtering af den daglige produktion, logistik, fejlmelding/opfølgning, support, kundehåndtering, administration med videre. Der er en høj grad af kommunikation mellem de forskellige parter og indsatser, for løbende at kvalitetssikre, minimere/forebygge fejl, samt løbende udvikle konceptet.