50.48 Tele og Data

Open/public
Start date: 10-03-2017 - 00:00
End date: 17-03-2017 - 23:59

Indbydelse til teknisk dialog vedr. SKI 50.48 Tele og data

SKI inviterer alle potentielle leverandører og relevante markedsaktører til teknisk dialog på det kommende udbud af en fælleskommunal forpligtende aftale om Tele og data. 

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer og for at sikre, at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Den tekniske dialog vil foregå via denne side indtil 17. marts 2017 kl 15:00, herefter vil der være mulighed for eventulle dialogmøder den 23./24. marts 2017. Den primære dialog vil dog foregå over denne side, og vi anbefaler derfor, at interesserede leverandører udfylder ”Kommentarskabelonen” og sender dette til os med skriftlige input til det uploadede materiale senest fredag den 17. marts 2017 kl 15:00.

Der er udsendt en vejledende forhåndsmeddelelse vedrørende udbuddet via TED d. 8. marts 2017.

Generelt om udbuddet 50.48 Tele og data

Udbuddet er et genudbud af den eksisterende aftale på området, 50.48 Tele og data (2014).

Rammeaftalen er en forpligtende aftale, som vil blive udbudt på vegne af de SKI-kunder, som forud for udbuddet tilslutter sig rammeaftalen. Aftalen vil rette sig mod SKI’s kommunale og statslige kunder, men øvrige kunder kan også tilslutte sig aftalen. Det vil fremgå af udbudsmaterialet, hvilke kommuner og øvrige offentlige institutioner der har forpligtet sig til at bruge aftalen. Omfanget af kundernes forpligtelse til at anvende rammeaftalen vil ligeledes fremgå af udbudsmaterialet.

Forventet sortiment og udbudsform

Det forventes, at sortimentet på den kommende forpligtende aftale kommer til at bestå af følgende produktgrupper:

Telefoniydelser:

Fastnettelefoni

Mobiltelefoni

Mobilt bredbånd

 

Telefonivarer:

Mobiltelefoner (terminaler) inkl. mobiltilbehør

Mobile modemmer

Kontrakten forventes tildelt til tre leverandører. Èn hovedleverandør og to stand-by-leverandører. Kunderne foretager direkte tildeling til hovedleverandøren, mens stand-by-leverandøren anvendes i de tilfælde, hvor hovedleverandøren ikke kan eller ikke er forpligtet til at levere en generel dækning.

Det forventes, at udbuddet offentliggøres primo juni 2017. Der vil ikke være prækvalifikation, da der laves et offentligt udbud.

Formål

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til bl.a. kravspecifikation og driftskrav (herunder fakturering og kundeportal) – samt at få input med i det fortsatte arbejde med udbudsmaterialet. Relevante markedsaktører opfordres til at levere konkrete skriftlige input og kommentarer til materialet.

SKI har i samarbejde med de eksterne projektgrupper og en ekstern konsulent udarbejdet en foreløbig kravspecifikation, som SKI ønsker, at potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører tager stilling til. Derudover er der mulighed for at kommentere på de øvrige dokumenter der findes i dokumentoversigten i venstre side.

Få adgang til dialogen

Dialogen påbegyndes den 10. marts 2017 og løber til og med den 17. marts 2017 kl. 15:00.

Alle, der er interesserede i at komme med input og kommentarer til nedenstående overvejelser vedrørende en kommunal forpligtende aftale på Tele og data, kan deltage på ”idé-udbud”.

Markedsaktørerne inviteres til at give input til:

Bilag A1 - Kravspecifikation – Kommunal delaftale

Bilag A1 - Kravspecifikation – Statslig delaftale

Bilag A3 - Drift, KUN afsnit 4 (Kundeportal) og 5 (Fakturering) (Eksakt kopi af bilaget fra 50.48(2014))

Bilag B - Leveringsvilkår (Eksakt kopi af leveringsvilkår fra 50.48(2014))

Bilag C - Øvrige forhold

Bilag D – Substitution, prisopdatering, E-handel samt webshop

Dokumenterne findes i menuen i venstre side. Input og kommentarer til disse dokumenter bedes givet i dokumentet ”Kommentarskabelon”, der kan downloades i menuen til venstre under punktet ”Dokumenter”.

Deadline

Dokumentet ”Kommentarskabelon” sendes i udfyldt/kommenteret stand i en e-mail til Udbudskonsulent Marie Jepsen (MJ@ski.dk) senest fredag den 17. marts kl 15:00. Markedsaktørernes besvarelser vil ikke blive offentliggjort.

Efterfølgende vil SKI tage kontakt til udvalgte leverandører, på baggrund af de inputs vi har modtaget fra leverandørerne. Disse vil blive inviteret ind til et dialogmøde den 23. eller 24. marts. Udgangspunktet for drøftelsen på mødet vil være den enkelte leverandørs skriftlige input samt eventuelle andre emner, som leverandøren ønsker at vende.

Øvrige opmærksomhedspunkter

Potentielle leverandører skal være opmærksomme på, at de ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale.

SKI skal derudover gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at følge eventuelle kommentarer, forslag til ændringer mm. SKI forpligter sig alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input. 

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses for vejledende svar.