Høring af udbudsmateriale vedrørende levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp

Open/public
Start date: 01-05-2018 - 00:00
End date: 16-05-2018 - 00:00

Københavns Kommune forventer snarest at igangsætte udbud af levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Interesserede tilbudsgivere kan her se og kommentere på udkast til udbudsmaterialet.

Aftalen omfatter:

  • Levering og service af brandmateriel
  • Levering og opfyldning af førstehjælpsmateriale
  • Levering og service af hjertestartere
  • Service og reparation af stand-alone ABDL-anlæg
  • Kurser i elementær brandbekæmpelse og diverse førstehjælpskurser

30. April 2018 - Martin Koopmann Jensen, Københavns kommune
Questions
Udbudsmateriale
Høring af udbudsmateriale

Potentielle tilbudsgivere kan her se det fulde udbudsmateriale. Det er muligt at kommentere direkte i Comdia. Alternativt kan mail sendes til g17s@okf.kk.dk.

4. Maj 2018 - Anonymous
Questions
Udbudsmateriale
Høring omkring udbud.

 1) Kan antallet af eftersynsadresser oplyses på dett udbud?

2) Under afsnittet Kurser står et forventet antal, er dette antal af personer der skal uddannes?

3) Under afsnittet Andet er nævnt en forventet omsætning på Brandmateriel på kr. 100.000,- . Hvad dækker dette beløb?

På forhånd tak

Med venlig Hilsen Bo Andersen