Høring af udbudsmateriale vedrørende levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp

Open/public
Start date: 01-05-2018 - 00:00
End date: 16-05-2018 - 00:00

Københavns Kommune forventer snarest at igangsætte udbud af levering og service af brandmateriel, førstehjælpsmateriale og hjertestartere samt kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp. Interesserede tilbudsgivere kan her se og kommentere på udkast til udbudsmaterialet.

Aftalen omfatter:

  • Levering og service af brandmateriel
  • Levering og opfyldning af førstehjælpsmateriale
  • Levering og service af hjertestartere
  • Service og reparation af stand-alone ABDL-anlæg
  • Kurser i elementær brandbekæmpelse og diverse førstehjælpskurser