Høring på udbud af patentagentydelser

Open/public
Start date: 16-04-2018 - 00:00
End date: 20-04-2018 - 00:00

SDU udbyder patentagentydelser indeværende år, og ønsker derfor dialog omkring de tanker som SDU har gjort sig i forhold til udbuddet. 
16. April 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Tildelingskriterier
Tildelingskriterier

SDU har tænkt på følgende tildelingskriterier. Er dette en od måde at evaluere de indkommende tilbud på: 

 • Pris: Priserne angivet i Tilbudslisten.
 • Organisation:
 • Der evalueres på, hvilke kompetencer Tilbudsgiver har, og hvordan disse kompetencer passer til SDU’s behov for patentagentydelser. 
 • Kvalitet: Hvor godt de angivne cases bliver udført. Der forventes to forskellige cases, der evalueres på.

Som del af denne udbudsproces, vil der blive lagt vægt på to casebeskrivelser. Da det er yderst vigtigt for vores forretningsgange på SDU, at der er en klar forståelse for det mulige kravomfang samt nødvendigt niveau af enablement tidligt i analysen, fremskaffer Ordregiver to indberetninger (IDFs) med forskellige tekniske baggrunde. Forventningen er, at casearbejdet vil strække sig over en to ugers periode og at processen vil være som følgende: 

1.       step

 

To indberetninger vil blive fremsendt til gennemgang. (1 teknisk og 1 sundhedsvidenskabelig).

2.       step

Udgangspunkt i produkt som standardmodel. I stedet for fysisk møder vil der være 2 x 20 minutters telemøde med opfinderne, for yderligere undersøgelse om den indberettede teknologi.

3.       step

Patenterbarhedsundersøgelserne skal fremsendes senest d. xx-xx-xxxx kl. 12:00 til xx på mail: xxxx@sdu.dk. 

Det vægtes positivt, at analysen afgiver en klar holdning til patentmuligheden af opfindelserne, da den leverede rapport er et vigtigt værktøj i Ordregivers beslutningstagen. 

16. April 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Krav for at kunne byde
Egnethed


SDU har tænkt følgende egnethedskrav er relevante i forhold til at finde de tilbudsgivere, der kan løfte opgaven for SDU i aftaleperioden. SDU ønsker kommentarer hertil: 

Egnethed – Minimumskrav, der skal opfyldes af Tilbudsgiver for at komme i betragtning til at kunne afgive tilbud.

Økonomiske nøgletal fra de 3 sidste regnskabsår: 

 • Omsætning: min. 12 mio. kr./år
 • Likviditetsgrad må ikke udvikle sig markant i negativ retning og skal min. Være på 100 %
 • Soliditetsgraden skal være på min. 30 % 
 • Resultat før SKAT, må ikke udvikle sig markant i negativ retning og skal min. Være på 1 mio. kr./år indenfor de sidste 5 år.
 • Antal ansatte i virksomheden: min. 20 medarbejdere. 
 • Tro- & Loveerklæring skal udfyldes og underskrives.

16. April 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Krav for at kunne byde
Udvælgelseskriterier


SDU ønsker kommentarer til følgende udvælgelseskriterier:

Der vil udvælges op til 4 ansøgere, der vil gå videre til at kunne afgive tilbud. Udvælgelse af ansøgere vil vurderes på:

 • 3 sammenlignelige referencer fra de seneste 3 år indenfor området. Med sammenlignelige referencer menes udførte leverancer til virksomheder, universiteter hospitaler, forskningsinstitutioner mv. i Skandinavien som ligner de i udbuddet omfattede ydelser, hvad angår type og omfang. Referencerne kan derved både være fra opgaver til det offentlige og til det private marked. Ordregiver forbeholder sig ret til at tage kontakt til de nævnte referencer, hvis dette skønnes nødvendigt.
 • Antal EPA’er: Navne og links til web-side, hvor deres CV’er kan læses skal fremsendes ansøgningen. Jo flere EPA’er, i virksomheden, indenfor mindstekravet jo mere positiv vægtning.

   

16. April 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Krav for at kunne byde
Mindstekrav


SDU ønsker kommentarer til følgende Mindstekrav:

Mindstekrav for at kunne komme i betragtning.

 • Tilbudsgiver skal have 30 – 80 % EPA’er ansat i sin virksomhed.
 • Arbejdssproget skal kunne foregå på både dansk og engelsk. 

16. April 2018 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Proces
Proces og tidsplan


SDU ønsker kommentarer til følgende proces/tidsplan. Kan tidsperioden lade sig gøre i forhold til, at I som tilbudsgivere kan nå at udforme et godt tilbud?

Processen, herunder tidsplanen. Der skal ikke lægges vægt på datoerne, da disse ikke er de endelige datoer, men mere om tidshorisonten er lang nok til at Tilbudsgiver kan afgive et gennemarbejdet tilbud.

 • Udsendelse af materiale d. 2. maj.
 • Ansøgningsfrist d. 16. maj.
 • Evaluering af indkommende ansøgninger.
 • Udsendelse af afslag og tildeling ansøgning samt start på udbudsrunde d. 22. maj.
 • 1. Tilbudsfrist 13. juni.
 • Forhandling 18. og 19. juni.
 • 2. Tilbudsfrist 27. juni.
 • Evaluering af indkommende tilbud.
 • Udsendelse af accept og afslagsbreve 6. juli.