Innovative Forflytninger - hjælpemidler til bevægelse

Open/public
Start date: 27-08-2013 - 00:00
End date: 28-10-2013 - 23:59
FRA FORFLYTNING TIL BEVÆGELSE

I forbindelse med projektet Innovative Forflytninger, ønsker Aalborg Kommune at starte en dialog med virksomheder og andre interessenter. Projektet har til formål at tilvejebringe grundlag for aftaler om indkøb af innovative bevægelseshjælpemidler til Aalborg Kommunes Hjemmepleje – enten i form af eksisterende løsninger på markedet eller gennem funktionsudbud.

Der er behov for nytænkning, hvis velfærden skal opretholdes. Der er behov for at skabe nye løsninger. Løsninger, der både møder borgernes behov og samtidig bidrager til at reducere kommunens omkostninger. 

Borgere med bevægelsesbegrænsninger, har behov for hjælp til at komme omkring i deres hjem. Aalborg Kommune står klar til at investere i nye hjælpemidler til bevægelse, med et potentielt indkøbsbudget på 7.500.000 kr. - eller mere, hvis investeringen samlet set sparer kommunen ressourcer. Vi inviterer derfor til dialog med virksomheder, der har interesse i at tage udfordringen op – og udvikle nye, innovative hjælpemidler til bevægelse. 

Vi efterspørger en dialog med virksomheder, der har interesse i at udvide eller nytænke deres forretning og tænke i nye baner. Vi efterspørger både dialog med virksomheder, der er i markedet for hjælpemidler og virksomheder der kan se muligheder for at træde ind. 

Aalborg Kommune tilbyder en indsigt i brugernes behov, kommunens businesscase og muligheder for partnerskab, der kan bane vej for et hurtigere salg og en succesfuldt forretning. 
Leverandøren bedes forholde sig til opsatte fokusområder og vedhæftet materiale. Aalborg Kommune ønsker at blive bekendt med eksisterende løsninger, nye udviklinger eller forslag til samarbejder. Desuden opfordres leverandører til at kommentere på krav og betingelser og kommentere på, om der er forhold som er særligt afgørende i forhold til mulige løsninger, omkostninger, prissætning og hvor attraktivt det er, at byde på opgaven m.m

I første omgang kan du hente inspiration og læse mere i dokumentet DIALOGVÆRKTØJ. Den 28. oktober inviteres til et dialogmøde, hvor Aalborg også har inviteret samtlige kommuner i Danmark. På baggrund af dialogen vil der udformes funktionsudbud og oplæg til mulige OPI projekter.

Vi opfordrer til, at virksomheder vil dele tanker – ideer og spørgsmål her på siden, møder op til dialogmødet og er med til at bane vej for dialog mellem virksomheder med ideer til morgendagens bevægelsesløsninger og kommuner med behov for løsninger. 

Dialogmødet foregår den 28. oktober 2013 kl. 12.00-17.00 på Center for Velfærdsteknologi, Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst. Se mere i dokumentet INVITATION.


BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Opret dig som bruger her

FREMGANGSMÅDE:

1.  Login og gå til det Idé-udbud du ønsker at kommentere på.
2.  Klik på et fokusområde i venstre side og læs teksten på denne, eller svar på oprettede spørgsmål.
3.  Herefter kan du oprette ideer eller spørgsmål direkte til dette fokusområde.

Vi ser frem til din deltagelse i dialogen.

6. September 2013 - Hanne Styrbak, Aktieselskabet af 25/2 1997
Idea
Eksisterende løsninger
borger aktiv og selvhjulpen i forflytning

Et fleksibelt støttegreb til den borger, som kan have svært ved, og have behov for støtte til at rejse sig, sætte sig, stå mens bukser trækkes op/ned.
Borger understøttes aktivt, og vil i nogle situationer kunne handle selvstændigt, evt uden hjælper til stede. Ved tilfælde af tryghed, er der behov for at hjælper er i nærheden, men at borger selv klarer handlingen.
Det kræver kun manuel installation, ingen reetablering og stor genbrugsværdi.

4. Oktober 2013 - Henry Clayton, Jenry Ltd
Idea
Eksisterende løsninger
Seating device for the disabled

The millie-mova system is a simple chair accessory that makes it easy to get a seated person up to and away from a table.

The millie-mova system:
- Eliminates risk of injury to carer/Staff
- Safeguards service user’s legs and hands
- Prolongs chair life
- Protects the floor from damage
- Improves dignity and safety for service user
- Improves chair stability


Attached documents
10. Oktober 2013 - Jan Sahlertz, MEYLAND-SMITH A/S
Idea
Eksisterende løsninger
Gangvogne

Meyland-Smith producerer og markedsfører gangvogne. Meywalk4 serien er netop fuldført med præsentationen af Mini og Small varianterne. Hermed tilbydes 4 varianter til brug for børn fra ca. 1,5 år og op til voksne og ældre. Produkterne er godkendt op til 130 kg og gennemtestet hos TÜV i Tyskland.

Derudover afsættes en række beslægtede produkter til hjælp i dagligdagen for brugere i private hjem og institutioner.

se nærmere på www.meyland-smith.dk