Kantinedrift

Open/public
Start date: 08-10-2019 - 00:00
End date: 08-11-2019 - 23:59
SDU skal til at udbyde kantinedriften, hvorfor der inviteres til indledende dialog omkring udbuddet her på siden.

Formålet med dialogen er at skabe det bedste grundlag for at gennemføre udbuddet, og vi håber derfor på jeres deltagelse i dialogen.

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Egnethed
Økonomiske nøgletal

Hvilke økonomiske krav kunne det være relevant at stille til tilbudsgiverne, således at virksomheder med for usikker økonomi frasorteres, uden at vi samtidig forhindrer små virksomheder i at give tilbud?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Egnethed
Referencer

Hvilke krav skal vi stille til referencelisten, som kan sikre, at vi indgår kontrakt med virksomheder, der reelt er i stand til at løse opgaven?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Kontraktpeirode

Hvad er den optimale kontraktperiode i forhold til SDU’s ønske om at kommende leverandør investerer i udsalgs-og spiseområder?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Samarbejdsmodel

Hvad indeholder den gode fleksible samarbejdsmodel?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Tidens trend

Hvad er tidens trends indenfor kantinedrift?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Cafédrift

Hvad er tidens trends indenfor cafédrift?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Underleverandører

Hvordan ser I mulighederne for inddragelse af underleverandører til udendørs madoplevelser (ex. Food Trucks)?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
FN's verdensmål

Hvilke af FN's 17 Verdensmål kan indarbejdes i en kommende kantineaftale, så det giver mening i den daglige drift og er synligt for de daglige brugere?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Service

Hvordan kan man tænke brug af service, krus og andet ind i en bæredygtig kontekst?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Svanemærket

Vil det være relevant at stille krav om en svanemærket kantine eller lignende?


Hvorfor, hvorfor ikke?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Cirkulærøkonomi

Hvordan kan man tænke eventuel cirkulærøkonomi, livscyklus eller totaløkonomi ind i et kantineudbud? 

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Madspild

Hvordan minimerer man madspild? 


Kan man f.eks. i forbindelse med møde-/kursusforplejning give overskydende mad med hjem til deltagere?


Kan man indtænke en form for genbrugsordning som f.eks. TooGoodToGo eller Fødevarerbanken? 

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Afhændelse

Hvordan kan affaldssortering tænkes ind?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Certificeringer

Er der nogle ISO-standarder, mærker eller lignende man kan stille for at kantinedriften bliver så bæredygtig som muligt?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Social klausuler

Kan vi stille krav om studentermedhjælpere, lærlinge eller andet (Sociale klausuler)?


8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Arbejdsklausuler

Er det relevant at stille krav til arbejdsklausuler (mindsteløn og overenskomstmæssige vilkår) til de ansattes personale? 


8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Sundhed kontra miljø

Hvordan tænkes det sundhedsmæssige og det miljømæssige sammen?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Bæredygtighed
Idéer

Hvilke andre gode idéer til bæredygtighed kan indtænkes i udbuddet og den daglige drift når kontrakten er indgået?


Alle idéer modtages, og visionen må gerne være stor som lille, som f.eks. oprettelse af kolonihaver til kantinen eller andet.

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Brugerbetaling

Hvilken betalingsmodel for kunderne er bedst egnet til et universitet, hvor en stor del af kundegruppen er studerende med ikke mange penge?

8. Oktober 2019 - Jesper Lundorff Hoffmann, SDU
Questions
Generelt
Betalingsmodel

Hvilken betalingsmodel er bedst egnet til at håndtere kantinedriften på SDU, således både leverandøren og SDU får mest muligt ud af det?