02.07 - Kommunikationsudstyr- og løsninger

Open/public
Start date: 09-04-2014 - 00:00
End date: 08-05-2014 - 23:59

NB: SKI har i dag lagt et svar ud vedr. pris under fokusområdet "2 - Udkast til tilbudslister" og forlænger i denne forbindelse dialogen her på siden frem til og med d. 8. maj 2014, så der bliver mulighed for at reagere på vores oplæg. 

SKI A/S opfordrer prækvalificerede leverandører, producenter og kunder til at deltage i teknisk dialog om udvalgte dele af det foreløbige udbudsmateriale på Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger (Udkast til kravspecifikation, Eksempel til illustration af tilbudsliste, Udkast til retningslinjer for direkte tildeling og miniudbud).  

Den tekniske dialog gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, og for at sikre, at den kommende aftale bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og for leverandører på aftalen.

Sortimentet på aftalen vil omfatte: 

• Kommunikationsudstyr

• It-sikkerhedsprodukter

• Netværksudstyr- og datacenterteknologi

• Tilbehør og tilknyttede ydelser

Sortimentet beskrives i "Udkast til kravspecifikation" under fokusområdet "udkast til kravspecifikation".

Tilbudsliste til brug for de prækvalificerede leverandørers kommende tilbudsafgivelse beskrives i vedlagte "Udkast til tilbudsliste" under fokusområdet "udkast til tilbudsliste", hvor vejledning til brug for udfyldelse af tilbudslisterne foreligger i udkast.

Tildelingsformer:

For at gøre det nemt at handle på aftalen, vil man kunne tildele direkte mellem leverandørernes varekurve af kendte og definerede varer. Desuden er der defineret en række situationer, hvor tildeling vil skulle ske via miniudbud, hvor der åbnes for konkurrencen mellem de leverandører, der kommer på aftalen. 

Kundernes muligheder for anskaffelse af aftalens produkter beskrives nærmere i: "Udkast til Retningslinjer for Direkte tildeling og Miniudbud" under fokusområdet "udkast til retningslinjer for direkte tildeling og miniudbud".  

Se endvidere til orientering: "Uddrag af udbudsdesign" under fokusområdet "udkast til retningslinjer for direkte tildeling og miniudbud", hvor tankerne bag anskaffelsesmodellen er nærmere beskrevet. Dette dokument er alene med til orientering. 

For øvrige oplysninger om aftalen henvises til SKI.DK (http://www.ski.dk/sider/udbud.aspx?aftId=02070014).

Om anvendelse af "offentlig privat dialog" læs dokumentet: "Gode råd og vejledning" (findes i venstre menu)

Inden kommentering påbegyndes foreslås dokumentet "Godt i gang med kommentering 02.07" læst igennem.

SKI ser frem til den kommende dialog og håber på, at vi på denne måde  kan højne både kvalitet og relevans af vores udbudsmateriale. 

DENNE DIALOG LUKKER 8. MAJ 2014.