Høring af foreløbigt udbudsmateriale

Consultation
Start date: 10-11-2023 - 12:40
End date: 24-11-2023 - 08:00

Kolding Kommune forventer at offentliggøre sit udbud af vejmarkeringsydelser i starten af december 2023.


I den forbindelse, ville Kolding Kommune sætte pris på inputs, forslag, kritik mv. fra markedsaktører vedrørende vores materiale, så vi kan nå at rette det til inden materialet offentliggøres.

Kolding Kommune gør opmærksom på at materialet stadig ikke er at anse for færdiggjort. Det forventes derfor at materialet stadig vil gennemgå en del ændringer inden at det udbydes.


Det er kun Kolding Kommune som kan se svar I afgiver på denne høring.