50.40.02 Dataforbrugsstoffer

Open/public
Start date: 28-06-2018 - 00:00
End date: 17-08-2018 - 23:59

SKI vil gerne have input til udbudsmateriale baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog. Det er gennem den tekniske dialog, at der er mulighed for at få indflydelse på udbuddets indhold. Senere i udbudsfasen vil mulighederne for dette være meget begrænsede.


Dialogen gennemføres for at sikre, at den endelige aftale afspejler markedets vilkår og mekanismer, herunder særligt sortimentet. Dette for at aftalen bliver så anvendelig som muligt for både offentlige brugere og leverandøren på aftalen. 


SKI har markeret de afsnit i materialet (markeret med gult) som markedsaktørerne skal være særligt opmærksomme på at kommentarer, såfremt afsnittene ikke er markedskonforme.


Forventet udbudsdesign

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er d. 1.oktober 2018. Aftalen forventes at have en aftaleperiode på 2+1+1 år.

Samtlige produkter vil være kravspecificerede, således at de kan gøres til genstand for prismæssig evaluering.


Sortimentet

Sortimentet på aftalen vil være et forholdvist smalt sortimet begrænset til toner- og blækpatroner til printere. Sortimentet vil tage udgangspunkt i sortimentet på den nuværende statsaftale suppleret med topvarerne fra kommunerne.


Teknisk dialog

Dialogen påbegyndes d. 29. juni 2018 og løber frem til og med d. 17. august 2018.


Sådan får du adgang til dialogen

Er du interesseret i at deltage i den tekniske dialog, så skal du oprette dig som bruger på www.comdia.com.


Fremgangsmåde

For så vidt angår nedenstående spørgsmål kan de besvares direkte på siden.

Dette er dog ikke muligt i forhold til dokumenterne tilbudsliste og kravspecifikation, og de kommenteres på følgende måde:


Sortimentsliste

Det er vigtigt at bemærke, at dette alene er et sortimentsoverblik og ikke et udtryk for en egentlig tilbudsliste. Sortimentslisten har til formål at give markedet en indikation af, hvilke produkter vi påtænker at udbyde. Beskrivelsen i kolonne A indeholder både en producenthenvisning og producentvarenummer. Dette for at tydeliggøre de produkttyper, hvor SKI har identificeret et kundebehov. Beskrivelsen er ikke et udtryk for hvad der nødvendigvis vil fremgå af den endelig tilbudsliste som vil blive offentliggjort i forbindelse med udbuddet. 


Download sortimentlisten. Sortimentlisten kommenteres ved at indsætte kommentarer direkte i Excel-filen i den dertil indrettede kolonne. Vi har brug for input i forhold til om der er mangler i sortimentet eller om der er produkter som er på vej ud.


For så vidt angår manglende produkter, kan kommentarer fremsendes i et selvstændigt Word-dokument, hvor der i forbindelse med kommentarer afgives en præcis henvisning til eksempelvis producentvarenummer og varebeskrivelse.


Kravspecifikation

Download kravspecifikationerne. Kravspecifikationen kommenteres ved at slå "Registrer ændringer" til i dokumentet og derefter anvende kommentar funktionen.


Kontraktbilag

Download dokumenterne. Dokumenterne kommenteres ved at slå "Registrer ændringer" til i dokumentet og derefter anvende kommentar funktionen.


Kommentering

Det er vigtigt, at man fremhæver væsentlige costdrivere i dokumenterne, men dette skal ledsages af en redegørelse af konsekvenserne og konkrete ændringsforslag.


De kommenterede dokumenter skal sendes til udbudskonsulent Anders Münter på mail: am@ski.dk og være SKI i hænde senest d. 17. august 2018.


Øvrige opmærksomhedspunkter

Du skal være opmærksom på, at du ved deltagelse i den tekniske dialog accepterer, at SKI kan anvende alle indkomne oplysninger i SKI’s udbudsdesign og udbudsmateriale. SKI er dog ikke forpligtiget til følge eventuelle kommantarer, forslag til ændringer mm, men forpligtes alene til at vurdere hensigtsmæssigheden af de indkomne input og kommentarer.

Svar, der afgives af SKI i forbindelse med den tekniske dialog, er ikke juridisk bindende, men skal anses som vejledende svar.


Det skal understreges at det materiale som ligger klar kun er i kladdeform og vil derfor sandsynligvis ikke svare 100% til det endelige udbudsmateriale.