Høring vedr. udbud af vinduespolering

Consultation
Start date: 15-12-2023 - 11:00
End date: 18-01-2024 - 12:00

Viborg Kommune forventer primo 2024 at udbyde vinduespolering. I den forbindelse ønsker vi at foretage en høring/skriftlig dialog af det foreløbige udbudsmateriale.

Vi indbyder derfor alle potentielle leverandører til at gennemgå høringsmaterialet og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til ændringer/forbedringer.

Frist for høringssvar er d. 18. januar 2024, kl. 12.00.