Markedsdialog på indkøb og levering af brøndgods til tre KCS selskaber og fem andre forsyninger på Sjælland

Open/public
Start date: 11-09-2023 - 13:45
End date: 25-09-2023 - 08:00

Udbuddet vedrører indkøb og levering af Brøndgods til spildevand, fjernvarme for Kompetence Sjælland (KCS) og fem forsyningsselskaber på Sjælland.

KCS udbyder på vegne af for følgende forsyningsselskaber: KCS v. Odsherred Forsyning A/S, Ringsted Forsyning A/S, Faxe Forsyning A/S, KLAR Forsyning A/S v. Køge Afløb A/S, Greve Spildevand A/S, Solrød Strand A/S, Stevns Spildevand A/S, Fors v. Fors Spildevand Roskilde A/S, Fors Spildevand Holbæk A/S, Fors Spildevand Lejre A/S, Lolland Forsyning A/S, ENVAFORS v. SK Service A/S og Vordingborg Forsyningsservice A/S (hver for sig "Ordregiver" og i fællesskab "Ordregiverne") har løbende behov for levering af brøndgods.

Hovedparten af indkøbene under Rammeaftalen forventes anvendt til spildevandsaktiviteter, udbuddet gennemføres derfor som offentligt udbud, jf. udbudsloven, LBK nr. 10 af 06/01/2023, hvilket betyder, at enhver kan afgive tilbud.


15. September 2023 - Martin Pläge, ULEFOS A/S
Questions
Tilbudslisten pos. 1.2.17

I tilbudslisten pos. 1.2.17 skrives der "Karm, rund, fast, højde 20 cm". Er ikke bekendt med en sådan findes på markedet.18. September 2023 - Charlotte Hardam, C. Hardam
Questions
Forlængelse af høring for markedsdialog til d. 25. september.