12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udbudsbetingelser - Generelle input

Ordregiver ønsker generelt input til udbudsbetingelserne.

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udbudsbetingelser - Sociale klausuler

Sociale klausuler, jf. afsnit 4.2.

  • Hvad er markedets holdning til anvendelse af personer under oplæring på kontrakten?


12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udbudsbetingelser - Egnethedskrav

Egnethedskrav, jf. afsnit 5.2:

  • Ordregiver har opstillet to mulige krav til egnethed. Vil markedet kunne leve op til begge? Hvilken mulighed foretrækker markedet? 

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udbudsbetingelser - El-biler

Procentsats vedr. elbiler, jf. afsnit 7.1.3.1:

  • "Tilbudsgiver skal sætte kryds i det punkt, hvor min. XX % af den samlede anvendte transportform til levering af de tilbudte produkter/ydelser i Rammeaftalen opfylder kriteriet."
  • Hvilken min. procentsats kan ordregiver stille krav om?

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udbudsbetingelser - Emballage

Emballage, jf. afsnit 7.1.3.2:

  • Ordregiver ønsker input til formuleringen af delkriteriet vedr. emballage.
  • Ordregiver ønsker endvidere at høre markedet, om et delkriterie vedr. ESG rapportering vil give mening?

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udkast til rammeaftale - generelle input

Ordregiver ønsker generelle input til udkast af rammeaftalen.

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Udkast til rammeaftale - Prisregulering

Prisregulering, jf. pkt. 17.2:

  • Hvilket indeks vil være retvisende at bruge?

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Bilag 1 - Kravspecifikation - Generelle input

Ordregiver ønsker generelle input til kravspecifikationen.

12. Marts 2024 - Mette Jørgensen, SDU
Questions
Bilag 2 - Tilbudsliste - Generelle input

Ordregiver ønsker generelle input til tilbudslisten.