Høring udbud af bleer til Esbjerg kommune

Consultation
Start date: 26-03-2024 - 12:00
End date: 16-04-2024 - 12:00

Esbjerg Kommune påtænker et udbud vedrører indkøb af bleer til voksne og børn på bevilling jf. Serviceloven §§ 41 og 112, samt beslægtede produkter i form af diverse tilbehør, så som stiklagner. 

Udkast til udbudsmaterialet sendes hermed i høring, således at interesserede leverandører har mulighed for at komme med kommentarer. I høringsmaterialet stilles der spørgsmål via kommentarfeltet, som I meget gerne må komme med jeres svar på.