Vaskeriudstyr

Open/public
Start date: 13-11-2012 - 00:00
End date: 23-11-2012 - 23:59

Udbud på rammeaftale vedr. levering af vaskeriudstyr

Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af vaskeriudstyr valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål  bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

I forlængelse af et aflyst udbud har kommunen i sensommeren 2012 afholdt et leverandørmøde, hvor alle interesserede leverandører kunne deltage. Formålet med mødet var at teste kommunens ideer til udbudsdesign og indhold samt give leverandørerne mulighed for at komme med kommentarer og indspark til kommunen.

Udbudsmaterialet er nu i en form, hvor det er tid til et sidste markedstjek. Det kommunen især har fokus  på er, at identificere uhensigtsmæssigheder i materialet

Hvis dette Idé-udbud og efterfølgende udbud har din interesse, og er du således interesseret i at komme med input og kommentarer til materialet vedr. levering af vaskeriudstyr, så registrer dig i øverst højre hjørne her på OffentligPrivatDialog og deltag i dialogen.

Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Registrer dig i øverst højre hjørne her på OffentligPrivatDialog og deltag i dialogen.

Følgende materiale er tilgængeligt i menuen til venstre:

  • Udkast til udbudsbetingelser
  • Udkast til kravspecifikation
  • Udkast til tilbudsskemaer

Der kan kommenteres på materialet i perioden 13. – 23. november 2012.

Københavns Kommune ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af vaskerimaskiner til brug for Kommunens institutioner og kontorer mv. Udbuddet omfatter udelukkende leverance af professionelt udstyr.

Den årlige omsætning af vaskeriudstyr skønnes at være ca. 2 mio. kr.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgå af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

Spørgsmål som kommunen pt. er i tvivl om:

- Sortimentsdelen: Københavns Kommune ønsker at spare på energien. Der er derfor en interesse i at efterspørge bygastørretumblere og varmepumpemaskiner. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af tilbudsskemaets fane 3 ”sortiment”?

- Pris-delen: I tilbudsskemaets fane 1 fremgår Københavns Kommunes foreløbige estimat for, hvorledes forbruget forventes at fordele sig på de forskellige størrelser og maskintyper. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af fane 1 ”pris”?

- Reparation og service: I tilbudsskemaets fane 2 anmodes om en timepris samt priser på serviceaftaler. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af fane 2 sammenholdt med de krav, der er stillet i kravspecifikationens pkt. 3?

- Miljiø: Københavns Kommune overvejer at lade eksempelvis forbrug af vand og el ved forskellige fx 3 vaskeprogrammer (30, 60 og 90 grader) indgå i tilbudsvurderingen og give point for lavt forbrug. Dette gøres for at sikre, at kommunens institutioner får de mest energieffektive vaskerimaskiner. Kommunen har kendskab til at denne model har været benyttet af andre organisationer. Hvordan ser leverandørerne på sådan en tilgang? Vil det resultere i at kommunen reelt får de mest energieffektive maskiner? .

19. November 2012 - Monica Holm Jensen, Københavns Kommune
Idea
Sortimentsdelen
Tillægsinformation til leverandører vedr. Sortimentsdelen

[tillægsinformation den 19. november 2012]:

Sortimentsdelen: I tilbudsskemaets fane 3 fremgår en liste over maskiner med en anden opvarmningskilde end dem opregnet i fane 1 (varmepumpe og gas). I modsætning til de produkter opregnet i fane 1, bliver tilbudsgiver ikke ukonditionsmæssig ved ikke at kunne byde ind på produkterne i fane 2. Her optjener tilbudsgiver alene point ift. tilbudsvurderingen. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af fane 3: ”sortiment”?

19. November 2012 - Monica Holm Jensen, Københavns Kommune
Idea
Reparation og service
Tillægsinfomation til leverandører vedr. Reparation og service

[Tillægsinformation den 19. november 2012]: Rep_service: 


I tilbudsskemaets fane 2 skal leverandøren afgive priser på serviceaftaler på de tilbudte maskiner i fane 1 samt angive en rabatsats ift. listeprisen. Rabatsatsen bliver relevant ift. de maskiner, som tilbydes under øvrigt sortiment, hvis serviceaftaler skal tilbydes med samme rabatsats. Det samme gælder ift.  leverandørernes reservedelsprisliste. Har leverandørerne nogen kommentarer til denne model?

23. November 2012 - Thomas Larsen, SERVICE CENTRALEN A/S
Questions
Diverse
Kravspec. pkt. 2.1.21 0g 2.2.14

Er det nok at soklerne er rustfrie, eksempelvis galvaniseret stål?
23. November 2012 - Thomas Larsen, SERVICE CENTRALEN A/S
Questions
Diverse
Kravspec. pkt. 2.2.17

Hvorfor dispenseres for kravet om antal driftstimer... pkt. 2.2.15

for både varmepumpetumblere og for gastumblere? 
23. November 2012 -
Idea
Miljø
drifttal

Drifttallene er naturligvis vigtige for en miljø-orienteret kommune. 
For at sikre at driftberegningerne er sammenlignelige, vil jeg anbefale, at følgende punkter defineres:

Vaskeprogramtype ved 40-60-90 grader - bomulds- eller syntetiskprogram?
Med eller uden forvask?
Vandtilslutning - kun koldt eller både koldt og varmt?
Vasketider for de enkelte programmer

Leverandøren skal stå på mål for oplysningerne.
Københavns kommune kan bede et neutralt firma gennemføre en test, udført på en tilfældigt udvalgt maskine i en eller flere institutioner. 

23. November 2012 -
Idea
Sortimentsdelen
6 kg tørretumbler

Kommunen beder om pris på en vaskemaskine med kapacitet på 6 kg, men ikke en tilsvarende tørretumbler. Mindste tumbler benævnes 7 kg.
Der er ingen grund til at installere en tørretumbler med større kapacitet end vaskemaskinen. Maskinen vil være dyrere i indkøb og el-forbrug og der vil være mange institutioner som slet ikke har pladsen til det.
I mange tilfælde stables maskinerne af samme årsag.

23. November 2012 -
Idea
Sortimentsdelen
Gastørretumblere

Det er helt korrekt, at gastørretumblere er billigere i drift end el-drevne. Derfor er dette blot en kommentar.

Ved nybyggeri kan det være helt oplagt at etablere opvarmning med gas.
Men langt de fleste maskiner som indkøbes, er maskiner som erstatter gamle maskiner. Er disse ikke tilsluttes gas og findes der ikke gas i bygningen i forvejen, skal I medregne udgifter til etablering af gas frem til bygningen samt herfra frem til tørretumbleren.
Herefter afhænger driftbesparelsen helt af hvor meget eller lidt tørretumbleren anvendes

23. November 2012 - Anonymous
Idea
Miljø
Sammenligning på grundlag af vand- og energiforbrug

Der er ikke rykket et komma i den konklusion, som samtlige af de fremmødte på leverandørmødet med Københavns Kommune gav udtryk for: ”Den bydendes egne oplysninger om produkternes forbrug af vand og strøm kan ikke danne grundlag for et valgkriterium mellem de tilbudte produkter fra de bydende parter”.

 

Det er naturligvis relevant for enhver ansvarlig indkøber, at forholde sig til ressourceforbrug. Men i det konkrete udbud er de forhåndenværende muligheder begrænsede set ud fra et uvildigt synspunkt.

 

Vi kan foreslå Københavns Kommune, at der indsættes et ”Udvælgelseskriterium”, som skal kvalificere den bydende ud fra den bydendes beskrivelse af sin virksomheds adfærd på området for bæredygtighed.

 

Det kræver blot en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor den bydende skal beskrive og dokumentere sin adfærd på området for bæredygtighed. Ud fra dette kan Københavns kommune vælge de bedst egnede til et egentligt tilbud.

23. November 2012 - Anonymous
Idea
Diverse
Forslag til rettelser/justeringer i "Kravspecifikation"

I vedhæftet bilag har vi indskrevet forslag til ændringer i "Kravspecifikation"
Nogle af forslagene vil også medføre ændringer på "Tilbudsskema"