Vaskeriudstyr

Open/public
Start date: 13-11-2012 - 00:00
End date: 23-11-2012 - 23:59

Udbud på rammeaftale vedr. levering af vaskeriudstyr

Københavns Kommune har i forbindelse med et udbud af vaskeriudstyr valgt at gå i dialog med de potentielle leverandører på markedet med det formål  bedre at kunne matche kommunens behov med markedets kunnen.

I forlængelse af et aflyst udbud har kommunen i sensommeren 2012 afholdt et leverandørmøde, hvor alle interesserede leverandører kunne deltage. Formålet med mødet var at teste kommunens ideer til udbudsdesign og indhold samt give leverandørerne mulighed for at komme med kommentarer og indspark til kommunen.

Udbudsmaterialet er nu i en form, hvor det er tid til et sidste markedstjek. Det kommunen især har fokus  på er, at identificere uhensigtsmæssigheder i materialet

Hvis dette Idé-udbud og efterfølgende udbud har din interesse, og er du således interesseret i at komme med input og kommentarer til materialet vedr. levering af vaskeriudstyr, så registrer dig i øverst højre hjørne her på OffentligPrivatDialog og deltag i dialogen.

Københavns Kommune er interesseret i dialog men er ikke forpligtet til at følge eventuelle forslag til ændringer mm. Dialogen vil blive vedlagt endeligt udbudsmateriale.

BEMÆRK: Du skal have login for at kunne deltage.

Registrer dig i øverst højre hjørne her på OffentligPrivatDialog og deltag i dialogen.

Følgende materiale er tilgængeligt i menuen til venstre:

  • Udkast til udbudsbetingelser
  • Udkast til kravspecifikation
  • Udkast til tilbudsskemaer

Der kan kommenteres på materialet i perioden 13. – 23. november 2012.

Københavns Kommune ønsker at indgå en rammeaftale vedrørende indkøb af vaskerimaskiner til brug for Kommunens institutioner og kontorer mv. Udbuddet omfatter udelukkende leverance af professionelt udstyr.

Den årlige omsætning af vaskeriudstyr skønnes at være ca. 2 mio. kr.

Nærmere beskrivelse og krav til produkter fremgå af kravspecifikationen og tilbudsskemaerne.

Spørgsmål som kommunen pt. er i tvivl om:

- Sortimentsdelen: Københavns Kommune ønsker at spare på energien. Der er derfor en interesse i at efterspørge bygastørretumblere og varmepumpemaskiner. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af tilbudsskemaets fane 3 ”sortiment”?

- Pris-delen: I tilbudsskemaets fane 1 fremgår Københavns Kommunes foreløbige estimat for, hvorledes forbruget forventes at fordele sig på de forskellige størrelser og maskintyper. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af fane 1 ”pris”?

- Reparation og service: I tilbudsskemaets fane 2 anmodes om en timepris samt priser på serviceaftaler. Hvorledes ser leverandørerne på udformningen af fane 2 sammenholdt med de krav, der er stillet i kravspecifikationens pkt. 3?

- Miljiø: Københavns Kommune overvejer at lade eksempelvis forbrug af vand og el ved forskellige fx 3 vaskeprogrammer (30, 60 og 90 grader) indgå i tilbudsvurderingen og give point for lavt forbrug. Dette gøres for at sikre, at kommunens institutioner får de mest energieffektive vaskerimaskiner. Kommunen har kendskab til at denne model har været benyttet af andre organisationer. Hvordan ser leverandørerne på sådan en tilgang? Vil det resultere i at kommunen reelt får de mest energieffektive maskiner? .