Hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Open/public
Start date: 19-01-2016 - 00:00
End date: 21-02-2016 - 23:59

Københavns Kommune har kontrakt på Hobby- og beskæftigelsesartikler, der udløber ved udgangen af maj 2016.

Der skal i foråret 2016 gennemføres udbud af de ovennævnte produkter. 

Inden offentliggørelse af udbud, ønsker Københavns Kommune en dialog med markedet, om hvilke produkter der skal udbydes, samt hvilke krav der skal stilles til disse produkter.

På baggrund af statistik for indkøb de seneste 2 år, har kommunen udarbejdet et udkast til en tilbudsliste.

Kommunen skal anmode markedet om at kommentere listen, således at det kommende udbud kan tilrettelægges så der bliver bedst mulig konkurrence. På baggrund af tilbagemeldingerne fra markedet vil Kommunen vurdere, hvor mange produkter der skal udbydes, samt vurdere hvorvidt der skal opdeles i delaftaler, og i givet fald hvilke produkter der skal i hvilke aftaler.

Tilbudslisten med kommentarer skal sendes til Dorthe la Cour på mail zh7y@buf.kk.dk senest d. 21.02.2016.  

Hobby- og beskæftigelsesmaterialer er et meget bredt område, med voldsomt mange produkter, samt mange varianter af det samme produkt.

14. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Spørgsmål til netbutik
netbutik

Hvordan sikres det, at slutbrugerne kan få adgang til de tilbudte produkter til de rette priser, hvis de skal ligge andet sted end i kommunens netbutik ?

14. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
kreativ inspiration og vejledning
kreative inspiration og vejledning

Kommunen ønsker samarbejde med leverandør der løbende kan give inspiration til vores brugere.

Hvilken inspiration/vejledning udarbejder i ?
Er den alders inddelt ?
Hvilken form for konsulentbistand ydes ?

14. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Spørgsmål til netbutik
spørgsmål til netbutik

Hvordan sikres det, at Kommunen får mulighed for at godkende evt. prisstigninger/ændringer inden de lægges i ”netbutik” drevet af leverandøren (fra leverandørens hjemmeside)?

14. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
Spørgsmål til netbutik
netbutik

Hvordan sikres, at det kun er Københavns Kommunes personale der logger ind på løsningen ?
Øvrige forhold  vi skal være obs på ?

14. Januar 2016 - Anonymous
Questions
Tilbudsskema
produkter der udbydes

 

Tilbudsskema

 

Inden offentliggørelse af udbud, ønsker Københavns Kommune en dialog med markedet, om hvilke produkter der skal udbydes, samt hvilke krav der skal stilles til disse produkter.

På baggrund af statistik for indkøb de seneste 2 år, har kommunen udarbejdet et udkast til en tilbudsliste.

Kommunen skal anmode markedet om at kommentere listen, således at det kommende udbud kan tilrettelægges så der bliver bedst mulig konkurrence. På baggrund af tilbagemeldingerne fra markedet vil Kommunen vurdere, hvor mange produkter der skal udbydes, samt vurdere hvorvidt der skal opdeles i delaftaler, og i givet fald hvilke produkter der skal i hvilke aftaler.

Hobby- og beskæftigelsesmaterialer er et meget bredt område, men voldsomt mange produkter, samt mange varianter af det samme produkt.

Tilbudsskemaet er et forsøg på at kategorisere produkterne så godt som muligt. 

Kommunen ønsker en tilbagemelding på følgende forhold (der markeres i skemaet)

Hvilke produkter fås som A mærkede (FFFH) (sæt kryds)
Hvilke produkter er særligt egnede for gruppen 0 – 3 år (sæt kryds)

Derudover skal Kommunen anmode om, at markedet med farver markere hvilke produkter leverandøren kan levere.

Grøn farve : Kan levere umiddelbart i ønskede størrelse

Gul farve    : Kan levere produktet men i anden pakke størrelse (angiv størrelsen på pakke der kan leveres i )

Rød farve   : Dette produkt kan vi under ingen omstændigheder levere eller skaffe til aftalen.

Tilbudsskemaet bedes udfyldt og sendt til Dorthe la Cour på mail : ZH7Y@buf.kk.dk 

15. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
spørgsmål til kravspecifikation
kvalitet af tilbudte produkter

  1. Kravspecifikationen

Kravspecifikationen er ikke opdateret, med bl.a. oplysninger om hvilke brugere der vil være på aftalen. dette bliver rettet i den endelige version. 

Udgangspunkt i kravspecifkationen er, at Kommunen udbyder produkter i kvalitetskategori 2.

Spg 1.

Er der produkter som - med jeres erfaring  – bør være kategori 1 eller 3. Og i givet fald hvilke ?.  

Spg 2.

Er der øvrige forhold/kommentarer til udkast til kravspecifikation, og de krav der stilles til den kommende leverandør, samt de kommende produkter. 

15. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
spørgsmål til kravspecifikation
Kopi af dokumentet Kravspecifikation vedhæfet

Der er stillet spørgsmål vedr. kvalitetskrav, vejledning/service, netbutik. ald dette er oplysninger der fremgår af kravspecifikationen.

15. Januar 2016 - Dorthe La Cour, Københavns kommune
Questions
spørgsmål til kravspecifikation
samlet oversigt over spørgsmål der ønskes belyst til kravspecifikation og tilbudsskema

 samlet oversigt over spørgsmål der ønskes belyst