Hobby- og beskæftigelsesmaterialer

Open/public
Start date: 19-01-2016 - 00:00
End date: 21-02-2016 - 23:59

Københavns Kommune har kontrakt på Hobby- og beskæftigelsesartikler, der udløber ved udgangen af maj 2016.

Der skal i foråret 2016 gennemføres udbud af de ovennævnte produkter. 

Inden offentliggørelse af udbud, ønsker Københavns Kommune en dialog med markedet, om hvilke produkter der skal udbydes, samt hvilke krav der skal stilles til disse produkter.

På baggrund af statistik for indkøb de seneste 2 år, har kommunen udarbejdet et udkast til en tilbudsliste.

Kommunen skal anmode markedet om at kommentere listen, således at det kommende udbud kan tilrettelægges så der bliver bedst mulig konkurrence. På baggrund af tilbagemeldingerne fra markedet vil Kommunen vurdere, hvor mange produkter der skal udbydes, samt vurdere hvorvidt der skal opdeles i delaftaler, og i givet fald hvilke produkter der skal i hvilke aftaler.

Tilbudslisten med kommentarer skal sendes til Dorthe la Cour på mail zh7y@buf.kk.dk senest d. 21.02.2016.  

Hobby- og beskæftigelsesmaterialer er et meget bredt område, med voldsomt mange produkter, samt mange varianter af det samme produkt.