Udbud af koncessionsaftale på etablering og drift af ladestandere I Esbjerg Kommune (slettet)

Consultation
Start date: 19-01-2024 - 23:59
End date: 05-02-2024 - 12:00

Esbjerg Kommune står overfor at skulle gennemføre en udbud efter koncessionsdirektivet på aftaler vedr. etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere i Esbjerg Kommune.


Kommunen har udarbejdet et foreløbigt udkast til udbudsmaterialet, som kommunen ønsker at sende i offentlig høring i markedet.


Kommunen ønsker at høre markedet om deres syn på det foreløbige materiale og evt. indgå i en dialog, med henblik på:


- at sikre at ordregiver udarbejder et udbudsgrundlag, der tilgodeser alle parter og ikke forekommer urimeligt

- er videst muligt markedskonform og langtidssikret

- er interessant for markedet at afgive tilbud på


Vi håber på høringen danner grundlag for nogle gode og konstruktive holdninger fra markedet.