Markedsdialog i forbindelse med kommende EU-udbud af rammeaftaler vedrørende levering af visiteret personfordring samt almindelig personbefordring

Consultation
Start date: 23-04-2024 - 11:00
End date: 12-05-2024 - 23:59

Halsnæs Kommune forventer at udbyde visiteret og almindelig personbefordring i offentligt udbud. I den forbindelse ønskes - forinden offentliggørelsen af udbuddet - en markedshøring vedr. udkast til udbudsmaterialet.


Udbuddet forventes opdelt i følgende to delaftaler:

• Delaftale 1 – Rammeaftale vedr. personbefordring af visiterede borgere

• Delaftale 2 – Rammeaftale vedr. almindelig personbefordring


Hovedparten af de kommunale kørsler i Halsnæs Kommune er udbudt gennem Movia. Halsnæs Kommune har dog fortsat behov for at bestille kørsel, der ikke kan rummes i Movias ordninger, fordi behovet opstår ad hoc, eller fordi en borger har særlige behov, der ikke kan rummes i Movia ordningerne.


Det kommende udbud vil således omfatte gentagen daglig eller ugentlig kørsel samt kørsler som bestilles til en enkelt konkret transportopgave.


Delaftalerne, og disses indhold, beskrives nærmere  i det samlede udbudsmateriale, som er vedhæftet denne markedshøring.


Tilbudsgiver opfordres til at gøre Halsnæs Kommune opmærksom på eventuelle forhold i udbudsmaterialet, herunder uklarheder samt vilkår i udkast til rammeaftalerne og disses bilag, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt tilbudsgiver påtænker at afgive tilbud.


Ordregiver ønsker dermed kommentarer på hele det uploadede materiale, hvor det er relevant ift. et kommende udbud. I nogle af dokumenterne er stillet mere præcise spørgsmål til potentielle tilbudsgivere, som også ønskes svar på.


Høringssvar – som bedes struktureret med henvisninger til afsnit og punkter i materialet - skal fremsendes via Comdia, senest søndag den 12. maj 2024 kl. 23:59.


Indkomne høringssvar til Halsnæs Kommune vil ikke blive offentliggjort og de enkelte markedsaktører vil ligeledes ikke modtage en tilbagemelding.