Høring af udbudsmateriale på skolemøbler til Esbjerg Kommune

Consultation
Start date: 19-10-2023 - 12:00
End date: 03-11-2023 - 12:00

Esbjerg Kommune og Fanø Kommune udbyder i fællesskab indkøb af skolemøbler.

I den forbindelse er der blevet udarbejdet et udkast til et udbudsmateriale. Dele af dette udbudsmateriale (udvalgte afsnit) sendes hermed i offentlig høring.

Kommunerne ønsker at høre fra alle, der har interesse i det kommende udbud, og som kan bidrage med konstruktive bemærkninger, kommentarer, ændringsforslag m.m. til materialet. 

Bemærk at der i tilbudslisten er stillet spørgsmål til produkt, som vi gerne vil have svar på.

Høringsfristen er fredag d. 3. november kl. 12.00.

Såfremt man på baggrund af materialet ønsker at komme i dialog med Esbjerg Kommune, er man velkommen til at kontakte udbudskonsulent Louise Termansen på tlf. 76 16 14 44 eller på e-mail: lte@esbjerg.dk