Markedsdialog vedr. kommende udbud af Tjenesteydelser og produkter, der er nødvendige for Offentlige bisættelser og begravelser

Consultation
Start date: 21-03-2022 - 14:30
End date: 29-04-2022 - 23:59

I forbindelse med det kommende udbud af tjenesteydelser og produkter (tilbudsliste fra sidste udbud er sidst i dokumentet), der er nødvendige for Offentlige bisættelser og begravelser til Aalborg Kommune, vil vi gerne opfordre interesserede leverandører til at tilkendegive deres interesse i udbuddet og i den forbindelse udfylde nedenstående spørgeskema og fremsende udfyldt til undertegnede via vores udbudssystem Comdia.

Spørgeskemaet vil danne grundlag for en eventuel videre dialog med markedet, hvor den af Aalborg Kommune nedsatte faggruppe og/eller projektleder for udbuddet, kan blive klogere på området og få indspark til udarbejdelse af udbudsmaterialet.

Spørgeskemaet findes nedenfor.

På forhånd tak for hjælpen. Vi ser frem til at høre fra jer.

Venlig hilsen

Hanne Krogsgaard Hansen

Udbudskoordinator

Telefonnr.

+4599314569


Attached documents